شيخ‌هاي عرب از شهروندان افغانستان معذرت بخواهند!

 

سیدمکارم

علماي جهان اسلام پيرامون صلح در افغانستان ديروز در کشورعربستان سعودي نشستي داشتند که امروز هم ادامه مي‌يابد.

در اين نشست عالمان دين از سي‌وپنج کشور اسلامي اشتراک کرده و قرار است در پايان اين نشست، در برابر جنگ جاري افغانستان که از سوي طالبان و داعشيان در برابر مردم و حکومت به پيش‌برده مي‌شود، موضع بگيرند و ممکن است اين عالمان دين از طالبان به عنوان تروريستان يادکنند و جنگ آن‌ها را نامشروع تلقي نمايند.

طالبان پيشاپيش با نشر اعلاميه‌يي نشست سعودي را محکوم کرده اند و گفته اند که کسي حق ندارد که طالبان را هراس افگن و تروريست بخوانند.

اين در حالي است که کشورهاي عربي از جمله عربستان سعودي از حاميان طالبان بودند و زماني که طالبان امارت به اصطلاح اسلامي شان را در افغانستان اعلام کردند، سعودي، امارات عربي و پاکستان، حکومت طالبان را به رسميت شناختند و کمک‌هاي سرشار مالي و نظامي را در اختيار اين گروه تروريستي قرار مي‌دادند که نظاميان پاکستاني تا امروز هم از طالبان حمايت مي‌کنند و باوجود فشارهاي بين‌المللي هنوز با هراس افگنان رابطه تنگاتنگ دارند.

طالبان با استفاده از مساعدت‌هاي مالي و نظامي شيخ‌هاي عرب و نظاميان پاکستاني صدها جنايت را در افغانستان انجام دادند از کشتن انسان‌هاي بي‌گناه گرفته تا تخريب آثار باستاني و هنري دريغ نکردند و اين خون‌ريختاندن‌ و گردن زدن‌ها و انتحاري‌هاي شان را جهاد مي‌خواندند و مي‌خوانند و وحشي‌گري‌هاي شان را توجيه شرعي مي‌کنند و با اين عملکرد‌هاي غير اسلامي و انساني عزت اسلامي و مسلمين را زير سوال بردند و بسياري‌ها را از دين اسلام متنفر ساختند و کفر پروري کردند.

حال که نشست عالمان دين در سعودي برگزار شده و ادامه دارد در قدم نخست زمام داران سعودي و امارات و آن عده از شيخ‌هاي عرب که از تروريستان حمايت کرده اند، بايد اظهار ندامت کنند واز شهروندان افغانستان معذرت بخواهند و در درگاه خداوند«ج» توبه نمايند و استغفار بگويند که ذات‌لايزال از جرم و گناه شان بگذرد.

نکته ديگر اين که در پايان اين نشست، نبايد عالمان دين به کلي گويي‌ها بپردازند و درگيري‌ها در افغانستان را محکوم نمايند، بل به صراحت بگويند که طالبان تروريست اند و جنگ‌شان در برابر نيروهاي امنيتي افغانستان ناروا و نا مشروع است و به هيچ صورتي از نام جهاد سوء استفاده نکنند.

در اين نشست‌ از نظاميان پاکستاني خواسته شود که پس از اين از طالبان به عنوان مزدور و مليشه استفاده نکنند و بگذارند جنگ در افغانستان پايان يابد و اگر پاکستان دست از شرارت بر ندارد، بايد از اين عالمان دين از کشورهاي‌شان تقاضا کنند که رابطه‌شان را با پاکستان قطع و اين کشور را مورد تحريم‌هاي شديد اقتصادي قرار بدهند.

اگر چنين قاطعيتي در نتيجه نشست عالمان دين در سعودي به وجود آيد، ممکن روزنه‌هاي صلح به روي شهروندان مسلمان و مظلوم افغانستان گشوده شود و در افق و فضاي کشور نور اميد نمايان گردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید