مشکلات آموزگاران و کارکنان خدمات ملکي پس از گذشتن از فلتر اصلاحات اداري

 

جمیل جویا

پس از تکميل پروسه امتحان‌هاي بست‌هاي آموزگاران و کارکنان خدمات ملکي، در 33 ولايت افغانستان، اکنون کميسيون اصلاحات اداري و خدمات ملکي از بروز مشکلات تازه در اين روند خبر مي‌دهند.

بر مبناي شکايات رسيده و بررسي‌هاي کميسيون اصلاحات اداري، از جمله 15000 بست معلمان و کارکنان خدمات ملکي در ولايت‌هاي اين کشور، 261 بست آن به مشکلات فني روبرو شده اند.

به دنبال شکايت‌ها از فساد گسترده و خريد فروش بست‌هاي دولتي در وزارت خانه‌ها و اداره‌هاي حکومتي و عدم شفافيت در روند استخدام معلمان و کارکنان خدمات ملکي در پايتحت و ولايت‌ها و تعهد حکومت در راستاي شفافيت و قانون‌مند سازي پروسه استخدام معلمان و کارکنان خدمات ملکي، سرانجام حکومت صلاحيت‌هاي استخدام کارمندان و معلمان را از وزارت‌خانه‌ها و اداره‌هاي مستقل دولتي به کميسيون اصلاحات اداري و خدمات ملکي انتقال داد و اين کميسيون نيز در سال1397 خوردشيدي، 17000 هزار بست معلمان و کارمندان خدمات ملکي که به گفته اين اداره از سال‌‎ها به‌ اين‌سو خالي بوده اند و يا هم تشکيل خيالي داشته اند را در 34 ولايت کشور به اعلام گذاشت.

از ميان 17000 بست معلمان و کارکنان خدمات ملکي که شامل بست هاي 5 و 6 مي‌شوند، 15000 بست آن در 33 ولايت بود که پروسه امتخان‌هاي آن تکميل شده است، اما بسياري از کساني که در امتحان اصلاحات اداري در ولايت‌ها کامياب شده اند، شکايت دارند که در بست‌ها و اداره‌هايي که آن‌ها کامياب شده اند، مشکل تراشي مي‌کنند و مسوولان اين اداره‌ها از استخدام‌شان سر باز مي‌زنند.

در پي اين شکايت‌ها، اکنون بورد رسيده‌گي به شکايات اصلاحات اداري و خدمات ملکي مي‌پذيرد که از جمله 15000 بست‌اي که امتحان اخذ شده در 33 ولايت 261 بست آن با مشکلات فني مانند پر بودن بست‌ها، تغيير برخي از بست‌ها در تشکيل 1397، مشکلات در کادري  و رشته تحصيلي وجود دارد.

در اعلاميه‌اي کميسيون اصلاحات اداري  و خدمات ملکي آمده است: «بورد کميشنران کميسيون مستقل اداري و خدمات ملکي فيصله کردند، تا به اين مشکلات به زودي رسيده‌گي شود و کاميابان امتحان به بست‌هاي شان و يا هم به بست‌هاي مشابه معرفي شوند. بورد کميشنران فيصله کرده اند، تا نماينده‌هاي ولايتي کميسيون از 33 ولايت به کابل بيايند و در جلسات با اداره‌هاي مختلف موضوع تعينات ولايتي را حل کنند.»

به اساس فيصله بورد کميشنران تمام کساني که در امتخانات جمعي بست‌هاي معلمان و بست‌هاي پنج و شش خدمات ملکي ولايت‌ها کامياب شده اند، اما پروسه تعينيات شان با مشکلات فني بر خورد است، کامياب شمرده مي‌شوند و به بست‌هاي شان و يا بست‌هاي مشابه معرفي خواهند شد.

توازن ‌بخشي استخدام زنان با مردن هنوز جامة عمل نپوشيده و شکاف کلاني در تناسب استخدام زنان و مردان در اداره‌ها به خصوص در ولايت‌ها وجود دارد.

استخدام زنان در شهرها هنوز بيش‌تر از تعداد استخدام آنان در ولايت‌ها (16 در صد) گزارش شده است. عدم ظرفيت حرفه‌اي، نبود امنيت، به خصوص در ولايت‌ها، محدوديت‌هاي فرهنگي پو سنت‌هاي رايج، به عنوان موانع ممکن افزايش استخدام زنان ياد شده است.

مشکلات و بر خوردهاي سليقي نهادهاي حکومتي در پروسه استخدام کارمندان خدمات ملکي و معلمان يک چالش بزرگ و چندين ساله است، زيرا از هفده سال به اين‌سو بارها شکايت‌ها و سرو صداهاي مبني بر اين که وزارت‌خانه‌ها و ساير نهادهاي حکومتي دراستخدام کارمندان دخالت دارند و مانع تراشي و قانون شکني مي‌کنند بلند شده است.

در بسياري موارد کساني که تمام پروسه اصلاحات را سپري نموده اند، اما نتوانسته اند، تا بست‌هاي شان احراز کنند.

اين در حاليست که شماري از آگاهان امور به اين باور اند که پروسه‌ي را کميسيون اصلاحات اداري روي دست دارد، شفاف نيست افراد واسطه دار و نزديکان مقام‌هاي حکومتي و اعضاي مجلس نماينده‌گان بيشتر کساني هستند که از فلتر اين کميسيون مي‌گذرند و به پست‌هاي کليدي  گماشته مي‌شوند و معاش و امتياز‌هاي قوي براي‌شان داده مي‌شود.

فروش بست‌هاي ملکي و نظامي در حکومت افغانستان نيز يکي ديگر از مواردي است که بارها تشت رسوايي حکومت را به زمين انداخته و اسناد و مدارک زيادي از فروش بست‌هاي ملکي در مرکز و لايت‌ها رسانه‌يي شد. با وجود که حکومت همواره بر شفاف سازي پروسه استخدام کارمندان ملکي تاکيد مي‌کند، اما تااکنون اين روند هم‌چنان آلوده با تقلب و به صورت فرمايشي با واسطه مقام‌ها افراد به کار گماشته مي‌شوند که به باور آگاهان اگر حکومت در اين خصوص تجديد نظر نکند، برنامه ريفورم و آوردن اصلاحات در اداره‌هاي حکومتي به گنُد کشيده خواهد شد و به جاي بهبود کار در اداره‌هاي حکومتي، دامنه فساد و کاغذ پراني بيشتر خواهد شد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید