تنها 12 درصد فارغان برنامه «پرموت» در اداره‌هاي دولتي جذب شده اند

 

وزارت کار و امور اجتماعي گفته است که از ميان بيش از يک‌هزار و يک صد تن از زناني که از پروژه «زنان در حکومت» فارغ شده اند، تنها 12 درصد شان در نهادهاي دولتي استخدام شده اند.

اداره انکشافي بين المللي امريکا برنامه اي را با نام «پروموت» يا پروژه «توان‌مندسازي زنان» در سال 1394 براي توان‌مند سازي زنان در افغانستان آغاز کرد و متعهد شد که تا سال 1399 براي حداقل 3 هزار نفر از زنان افغانستان برنامه‌هاي کار آموزي را ايجاد کرده و زمينه راه‌يابي آنان را به ادارات دولتي افغانستان فراهم نمايد.

اين اداره روز سه شنبه (19 سرطان) نيز طي مراسمي به 350 کارآموز زن که در يک دوره يک ساله در برنامه‌هاي پرموت کار آموخته بودند سند فراغت داد.

در همين حال محمد نيرو معين وزارت کار و امور اجتماعي در اين مراسم با اشاره به ناکامي اين برنامه گفت: «تا کنون از ميان بيش از يک‌هزار و يک صد نفر از کار‌آموزان اين برنامه تنها 134 نفر آنان توانسته اند در بست‌هاي دولتي استخدام گردند.»

بر بنياد گفته‌هاي او، برنامه «زنان در حکومت» حداقل تااکنون نتوانسته است آن‌طور که بايد مفيد واقع شود.

پروژه پروموت براي توان‌مند سازي زنان افغانستان، از سال 1394 تا اکنون صدها ميليون دالر را به اين منظور به مصرف رسانيده است.

آقاي نيرو يکي از دلايل حضور کم‌رنگ اين زنان در نهادهاي دولتي را عدم کسب مهارت‌هاي لازم آنان براي عبور از امتحان‌هاي رقابتي براي استخدام، عنوان کرد.

به گفته آقاي نيرو عدم علاقه مندي اين بانوان در سهم گيري وظايف دولتي از ديگر عواملي است که باعث حضور کمرنگ اين زنان در پست‌هاي حکومتي شده است.

او، هم‌چنان با ابراز نگراني از حضور کم‌رنگ زنان در ارگان‌هاي دولتي گفت که بايد راه‌کارهاي جدي براي توان‌مند سازي زنان روي دست گرفته شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید