نامه رهبران ايتلاف به ناتو: حاميان بين‌المللي افغانستان، شريک جرايم حکومت عليه مردم نشوند

 

سران ايتلاف «نجات براي افغانستان» در يک نامه سرگشاده  به سران کشورهاي عضو ناتو، حکومت وحدت ملي را عامل گسترش فعاليت گروه‌هاي دهشت افگن، انحصار گرايي و اختلاف قومي در افغانستان معرفي کرده است.

رهبران ايتلاف ملي براي نجات افغانستان، يک روز مانده به برگزاري نشست سران ناتو در بروکسل، نامه سرگشاده به اشتراک کننده‌گان اين نشست فرستاده اند.

در اين نامه، حکومت به رهبري اشرف غني عامل گسترش نفوذ گروه‌هاي دهشت افگن زير برنامه پروسه صلح، انحصار قدرت در يک حلقه خاص قومي و حبس و شکنجه نيروهاي ضد دهشت افگني عنوان شده است.

در اين نامه آمده است که حکومت مرکزي تحت نام پروسه صلح که ضرورت مبرم مردم افغانستان است همواره سعي کرده تا زمينه گسترش و نفوذ گروه‌هاي دهشت افگن را بر ساير مناطق فراهم سازد و از اين طريق اميال شئونيستي خود را تقويت بخشد.

در اين نامه آمده است: ” حلقاتي معين در حکومت مطلق العنان مرکزي و در راس آن داکتر اشرف غني طي سال‌هاي اخير همه مساعي‌شان را در راستاي تحميل حاکميت يک حلقه خاص قومي بر ساير اقوام به خرج داده اند.”

براساس اين نامه عناصر فاشيستي در داخل دستگاه حکومت بر شخصيت‌ها، متنفذان و کدرهاي اقوام مختلف با سوء استفاده از اصطلاح حاکميت قانون دوسيه مي‌سازند، ترور فيزيکي، شخصيتي و سياسي مي‌کنند و نفاق را بين اقوام ساکن در افغانستان و احزاب سياسي دامن مي‌زنند.

نامه سر گشاده سران ائتلاف نجات در ادامه به عدم ارتباط نماينده‌گان کشورهاي متحد افغانستان با رهبران سياسي خارج از حلقه حکومت و برقراري ارتباط تنها با حلقه مستقر در ارگ اشاره کرده و از فريب خوردن نماينده‌گان اين کشورها ابراز نگراني کرده است.

در اين بخشي از نامه تصريح شده است که مقام‌هاي حکومت افغانستان گزارش‌هاي رنگارنگ و صحبت‌هاي دورغين را در نشست‌هاي بين المللي ارائه مي‌کنند، تا قناعت کشورها را فراهم سازند، اما اين نهاد عملا به جاي آن‌که در مسير دموکرتيک حرکت کند، راه سرکوب مردم و اقوام را به پيش گرفته است.

در اين نامه از شراکت ناخواسته کشورهاي حامي افغانستان در جرم حکومت مرکزي عليه مردم براساس گزارش‌هاي وارونه حکومت به اين متحدين ابراز نگراني شده است.

نامه از زبان رهبران ائتلاف نجات تصريح کرده است که ما(رهبران ائتلاف نجات) نگران هستيم که حکومت با استفاده از پول ماليات مردم کشورهاي متحد افغانستان، عساکر آنها حمايت سياسي اين کشورها همه جرايم ياد شده  را عليه مردم ما مرتکب مي‌شود.

در اين نامه تاکيد شده است که حکومت افغانستان به رهبري اشرف غني در روند تحکيم ثبات، پيروزي دموکرسي، برگزاري انتخابات و مشارکت اقوام در ساختار دولت صادق نيست و حاميان بين‌المللي دولت افغانستان بايد جلو فعاليت‌هاي ضد مردمي حکومت را گرفته و از برقراري عدالت اجتماعي در اين کشور حمايت کند.

نشست سران اعضاي سازمان ناتو قرار است براي دو روز در شهر بروکسيل مقر اصلي اين سازمان برگزارشود، محمد اشرف غني صبح روز شه‌شنبه، به هدف شرکت در اين نشست عازم بروکسيل شد.

در اين نشست قرار است روي تجديد تعهدات جامعه بين المللي در حمايت از دولت افغانستان، حمايت از پروسه صلح و مبارزه با دهشت افگني تصميم گرفته شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید