از مکه تا اسلا‌م آباد از تلاش براي صلح، تا تلاش بر تشديد جنگ

 

مهرالدين مشيد

روز سه شنبه دو نشست يکي در رياض و ديگري در اسلام آباد برگزار شد که  هر دو موضوع محوري در مورد “جنگ و صلح” افغانستان بود. نشست رياض علماي دين به ابتکار سازمان هم‌کاري‌هاي اسلامي  وبه ميزباني عربستان سعودي برگزار شده بود که هدف آن جستجوي راه حل براي منازعة چهل ساله در افغانستان بود، اما در نشستي که در اسلام‌آباد برگزار شد، مقام‌هاي اطلاعاتي چهار کشور پاکستان، ايران، روسيه و چين دور هم جمع شدند، تا راه‌هاي مبارزه با داعش را پيدا کنند و با استراتيژي واحد در برابر اين گروه بجنگند. اين چهار کشور که از گروه طالبان به نحوي پشتيباني مي‌کنند و از اين گروه طالبان را ابزار جنگ نيابتي برضد غرب در افغانستان استفاده مي‌کنند، مشخص است که خواهان آمدن صلح در اين کشور نيستند و هدف شان از برگزاري اين نشست و جمع شدن دور هم،  باروت پاشي بر جنگ افغانستان است.

چهارشنبة گذشته برابر به يازدهم جولاي، صدها تن از عالمان دين از 57 کشور اسلامي در جده و مکه گردهم آمدند تا از اين تربيون، طالبان را براي گفت‌وگو با حکومت افغانستان دعوت کنند. اين نشست ناروا خواندن جنگ را آغازي براي گفت‌و گوها اعلام کردند، تا پايگاه ديني اين جنگ را از بنياد فرو ريزند و به جهانيان برسانند که جنگ افغانستان از نظر اسلام ناروا است.  اشتراک کننده‌گان نشست مکه تلويحاً گفتند که جنگ جاري در افغانستان يک جنگ استخباراتي است.

ملک سليمان پادشاه عربستان سعودي دراين نشست ابراز اميدواري کرد که ابتکار کشوراش و سازمان کشورهاي اسلامي يک صفحة تازة امنيت و ثبات را در کشور جنگ زده افغانستان، باز خواهد کرد.

او، ابراز خوش بيني کرد که تلاش‌هاي عالمان جهان اسلام براي بستن صفحه گذشته و گشايش صفحه تازه در افغانستان کمک کند و اين آرزوهاي افغانستاني‌ها را که امنيت وثبات مي‌خواهند به واقعيت مبدل خواهد کرد.

پادشاه سعودي هرچند روند صلح افغانستان را دشوار خواند، اما گفت که رسيدن به صلح در افغانستان، نيازمند گفت‌وگو، آشتي و تحمل با رعايت خطوط دين اسلام، ممکن خواهد بود.

به دليل اختلاف‌هاي شديد سياسي ميان رياض و تهران، هيچ عالم دين از ايران در اين نشست حضور نداشت، اما در حاشيه اين نشست، قبله عياض، قنسول نظارت اسلامي پاکستان، به خبرنگاران گفت که همه طرف‌هاي درگير در افغانستان، بايد به دور يک محور جمع شوند، مشکلات را تشخيص و براي حل آن اقدام کنند.

او، با اشاره به اين که گروه طالبان از راه جنگ به اهداف خود در افغانستان نخواهند رسيد، گفت: “حمله برمسلمانان، در اسلام حرام است و حملات انتحاري هرگز در اسلام جواز ندارد.”

حکومت افغانستان از تصميم اين نشست استقبال کرد، گروه طالبان، اما با نشر خبرنامه‌اي، فيصله اين نشست را امريکايي خوانده وتاکيد کرده اند که در اين نشست عالمان اسلامي به گونه مستقل اشتراک نکرده بودند و اين نشست را مورد انتقاد قرار داده و گفتند، اين نشست را امريکايي‌ها سازماندهي کرده اند.

هرچند پيش از برگزاري نشست رياض معلوم بود که  گروه طالبان، آن را رد مي‌کنند و توطيه امريکايي‌ها آن را مي‌خوانند، زيرا اين گروه، دعوت  سعودي براي اشتراک در اين نشست را رد کرده بودند و آن را يک نشست امريکايي خواندند، اما اين نشست در عدم حضور نماينده‌گان طالبان برگزارشد. اشتراک کننده‌گان اين نشست، جنگ طالبان در برابر حکومت و مردم افغانستان را ناروا خواندند.

آنچه در مورد استخباراتي خواندن جنگ جاري در افغانستان در مکه مطرح شد، تازه‌گي ندارد، زيرا شهروندان افغانستان و جهانيان مي‌دانند که جنگ جاري بر شهروندان اين کشور تحميل شده و تنها بخشي از باشنده‌گان افغانستان، “چوب سوخت” هستند که در برابر دولت و مردم مي‌جنگند، اما آن‌ها خود غافل اند که هدف اصلي از اين جنگ چيست؟

گروه طالبان مانند ساير گروه‌هاي تروريستي ابزاري در چنگال شبکه‌هاي استخباراتي پاکستان، ايران و اخيرن روسيه هستند. پس اتخاذ تصميم مستقل از چنين گروه وابسته و بدون اراده غير ممکن است، بنابراين مي‌توان گفت که در حال حاضر گرداننده تداوم جنگ جاري در افغانستان، شبکه‌هاي جنهمي همسايه‌هاي افغانستان و کشورهاي منطقه هستند که گروه‌هاي تروريستي در اين کشور را تجهيز و حمايت مي‌کنند.

نشست اسلام‌آباد به اشتراک مقام‌هاي اطلاعاتي، پاکستان، ايران، روسيه و چين در واقع پاسخ اصلي حاميان تروريزم در برابر نشست دو روزة جده و مکه بود.

به گزارش الوقت «سرگئي ايوانوف» مسوول رسانه‌يي سرويس اطلاعاتي روسيه روز سه‌شنبه از نشست اطلاعاتي چهارجانبه با حضور سران سرويس‌هاي اطلاعاتي ايران، روسيه، چين و پاکستان خبر داد.

هم‌چنان خبرگزاري «تاس»،گزارش کرده است که در اين نشست، «سرگئي ناريشکين» رييس سرويس اطلاعات خارجي روسيه در اين نشست حضور داشت، گفته است: “مباحث بر خطرهاي ناشي از پا گرفتن داعش در افغانستان، متمرکز است. ”

در اين نشست درباره اهميت برداشتن گام‌هاي هماهنگ براي ممانعت از گسترش داعش از عراق و سوريه به افغانستان و بروز تهديد براي کشورهاي همسايه، تفاهم صورت گرفت و در ضمن شرکت‌کننده‌گان اين نشست بر اهميت مشارکت بيشتر قدرت‌هاي منطقه‌ يي در تلاش‌هاي جاري براي حل و فصل منازعه در افغانستان، تأکيد کردند. اين نشست چند روز پس از آن برگزار شد که “مايک پامپئو” وزير خارجه امريکا در سفري از پيش اعلام‌نشده وارد کابل، شد و در گفت‌وگو با مقام‌هاي افغانستان بار ديگر بر حمايت کشورش در جنگ حکومت در برابر گروه‌هاي تروريستي تاکيد کرد.

وزارت خارجه روسيه پيش از اين واشنگتن را به طرح‌ريزي براي انتقال گروه داعش به افغانستان متهم کرده‌اند.

نشست اسلام‌آباد در برابر نشست مکه در واقع از ماهيت اصلي جنگ افغانستان پرده بر مي‌دارد که اين جنگ نيابتي است، با اسلام و دين کاري ندارد و در ضن جنگ جاري ابعاد منطقه‌يي و جهاني نيز دارد.

در اين شکي نيست که فتواي عالمان جهان اسلام در سعودي در پيوند به ناروا خواندن جنگ افغانستان آخرين ديوار ترفند تروريزم را فرو ريخت و بر تابوت وحشتناک آن ميخ کوبيد. اين فتوا جنگ درافغانستان را حرام دانست و پس از اين آناني که در اين جنگ مدعي شهادت اند، حرام مي‌ميرند. پس از اين پروندهءشهادت استخباراتي “آي اس آي” به کلي بسته شد و داعيه داران اين جنگ در واقع در صف شيطان قرار دارند. بر بنياد اصول ديني جاي شان جهنم است. پس از اين هرنوع مقاومت و دفاع در برابر وحشت تروريستان يک امر مقدس و در ضمن ملي و اسلامي است.  اين فتوا دکان تروريزم را بست و بازار جنرالان تروريست پرور پاکستان را به کلي سرد گردانيد. پس از اين اورادهاي شيطاني ملافضل رحمان نوکر “آي اس آي” شنونده نخواهد داشت و طومار فتنه گرانه‌ي مولانا سميع‌الحق ديگر خريداري ندارد. اين فتوا نقطه‌ي عطفي در جنگ افغانستان مي‌تواند باشد که حمله‌هاي مردمي و نيروهاي امنيتي افغانستان در برابر تروريستان برحق است و اين فتوا از کعبه مکان مقدس مسلمانان براي آنان قوت تازه بخشيد و دفاع آنان را از وجب وجب خاک اين کشور يک امر ديني و ملي و مقدس شمرد. پس از اين چشمه‌هاي پولي طالبان نيز خشک، منابع تمويل آنان محدودتر و نابودي لانه‌هاي امن آنان يک امر شرعي پنداشته خواهد شد.

هرچند فتواي سعودي بسترهاي شرعي و اخلاقي را براي حرام شمردن جنگ هموار کرد و جال زمان آن رسيده است که اين علما حکومت‌هاي شان را ترغيب کنند و بر آنان فشار آورند که فشار بر تروريزم و حاميان آنان را افزايش صورت گيرد، تا جنگ افغانستان را پايان دهند. در غير اين صورت اين فتوا شايد به آن قوت تأثير گذار نباشد. اين فتوا فقط فرصت‌ها را براي کوبيدن تروريستان و ارادهء محکم براي نابودي تروريزم ميسر کرد تا جبههء ضد تروريزم قاطعانه و يک پهلو و رک و راست برضد تروريرم و حاميان آنان عمل کند، زيرا ضربه وارد کردن بر تروريزم يگانه گزينه براي نابودي آن است و فتوا در برابر آن شايد مسکني بيش نباشد. اين فتواها هرگز دندان تروريزم را نمي‌شکند و آن را قلع و قمع نمي‌کند.

واکنش منفي طالبان در برابر اعلاميه مکه بيشتر ثابت کرد که تروريزم با منطق صلح سازگاري ندارد و تلاش‌هاي صلح از قاطعيت مبارزه با تروريزم مي‌کاهد و حتا ضياع وقت است،زيرا اين تلاش‌ها تروريزم را تقويت کرده، براي آنان فرصت سازي کرده ومشروعيت مي‌بخشد. پس هرگونه واکنش‌هاي خوش بينانه در برابر خيره سري‌هاي تروريستان خوش باوري سياسي و يا به انحراف کشاندن افکار عامه است که اراده غرب براي پايان جنگ افغانستان را بيشتر از اين زير پرسش مي‌برد. هفده سال جنگ نشان داده که کابل قادر به مديريت جنگ نيست و لجاجت تروريزم در کنار نداشتن استقلاليت کامل با توجه به وابستگي‌ها به شبکه‌هاي خارجي، غير قابل شکننده است و طالبان هرگز به روند صلح نمي‌پيوندند، تا زماني که حاميان منطقه يي و جهاني شان سياست‌هاي راهبردي خود را تغيير ندهند. با اين تعيبير کليد پايان جنگ افغانستان در دست طالبان نه؛ بلکه در دست آناني است که اين جنگ را براي رسيدن به اهداف راهبردي شان تمويل مي کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید