بنياد معارف ترکيه در پي تجليل از کودتاي نافرجام در ترکيه

 

بنياد معارف ترکيه، که ظاهرن براي خدمت به معارف افغانستان تأسيس شده است، مأموريت تحققِ اهداف حزب سياسي رجب طيب اردوغان را به عهده دارد.

نخستين قانون‌شکني اين بنياد آن بود که خود را به عنوان «نهاد غيردولتي و غيرسياسي» در وزارت اقتصاد افغانستان ثبت و راجستر کرد. اما برعکس، از فعاليت‌هاي اين بنياد چنين بر مي‌آيد که در جهت اهداف يک حزب سياسي عمل مي کند.

بنياد معارف ترکيه دو هفته پيش از کودتاي نافرجام در ترکيه تاسيس گرديد، هيأت رهبري اين نهاد از جانب رجب طيب اردوغان، رييس حزب عدالت و توسعه و ريس جمهوري ترکيه گماشته مي‌شوند.

هدف اين بنياد عملي نمودن برنامه‌هاي سياسي حزب اردوغان در خارج از ترکيه است. اين روزها بنياد معارف به جاي اين که به تعهدات خود در قبال بهبود بخشيدن معارف افغانستان و ايجاد مکتب‌هاي جديد مطابق تفاهمنامه امضا شده با دولت افغانستان بپردازد، بيشتر مصروف برنامه‌ريزي غرض تجليل از سال‌روز کودتاي نافرجام در ترکيه است.

بنياد معارف ترکيه قراراست، با مصرف نمودن هزاران دالري که گويا به معارف افغانستان وعده شده بود در صدد برگزاري يک محفل باشکوه و پرزرق و برق مي‌باشد.

بنياد معارف ترکيه نهاد تعليمي يا سازمان سياسي؟

برمبناي مادة چهلم قانون معارف، نهادهاي تعليمي حق فعاليت‌هاي سياسي را ندارند، اما بنياد معارف ترکيه که خود را به عنوان «نهاد تعليمي غيردولتي» ثبت و راجستر کرده است، با تجليل از کودتاي نافرجام ترکيه، دست به يک فعاليت سياسي و حزبي مي‌زند و آشکارا قانون معارف افغانستان را نقض مي‌کند.

نظر به قوانين افغانستان، هر نهاد تعليمي که دست به فعاليت‌هاي حزبي و سياسي بزند، بايد از جانب محاکم ذي صلاح لغو و منحل گردد.

آگاهان امور و مردم افغانستان حق دارند بدانند که اين بنياد چه اهدافي را دنبال مي کند؟ بناءً موجوديت بنياد معارف تشويش و نگراني‌هاي زيادي را در اذهان مردم کشور ايجاد نموده و شک و ترديد را نسبت به تعهدات آن‌ها به معارف افغانستان افزايش داده است.

آيا چنين جريان سياسي، از هزاران دانش‌آموز افغانستاني، استفادة سياسي نخواهد کرد؟

منبع: تلويزيون قطره

اشتراک گذاری:

نظر بدهید