مشکل کشور با احساسات حل نمي شود!

 

ديروز محمد اشرف غني رييس حکومت وحدت ملي در يک نشست خبري در رابطه به رانش زمين در پنجشير، نشست بروکسل وتأمين صلح در کشور و پارة از مسايل ديگر سياسي تماس گرفت و به پرسش‌هاي خبرنگاران پاسخ ارايه کرد.

آقاي غني در برابر پرسش يک خبرنگار در پيوند به خواست‌هاي احزاب و جريان‌هاي سياسي مبني بر تغيير نظام انتخاباتي و توقف روند ثبت نام راي دهنده‌گان پاسخ تند داد و با احساسات گفت که «اين سياسيون از مردم نماينده‌گي کرده نمي‌توانند و سرنوشت انتخابات به دست يک قشر نخواهد بود.»

غني گفت که وي رييس جمهوري کشور است و به راي مردم و بدون استعمال زر و زور و به نيروي مغز خود به رياست جمهوري رسيده است و قانون اساسي بايد از سوي همه پذيرفته شود و نبايد برخلاف قانون اساسي کشور عمل گردد.

در مورد اين سخنان و موضع جناب غني چند نکته قابل گفتن است:

–   نخست اين که حکومت وحدت ملي مطابق قانون اساسي از دل يک انتخابات شفاف و عادلانه بيرون نشده است و اين اداره بنابر يک توافق سياسي آن هم به منظور منافع علياي کشور و با فشار و وساطت امريکايي ها شکل گرفت.

–   رهبران حکومت وحدت ملي که امروز از انتخابات شفاف و عادلانه سخن مي‌زنند خودشان و يا تيم شان متهم به تقلب‌هاي گسترده و سازمان يافته در انتخابات گذشته اند. تقلب و خلاف رفتاري در آن حدي بود که سازمان‌هاي ملي وبين‌المللي نتوانستند گره کور انتخابات را باز کنند و مجبور شدند که از آراي مردم بگذرند و تن به مصلحت بدهند، تا کشور از پرتگاه نجات پيدا کند.

–   آقاي غني به مسايل جاري در کشور تماس گرفت، اما به تظاهراتي که در اين چند روز در نقاط گوناگون کشور برضد اجراات و خلاف رفتاري‌ها و نقض حقوق بشري که از سوي منسوبان حکومت انجام شده است، اشاره‌يي نکرد و نه گفت که به خواست‌هاي تظاهر کننده‌گان پاسخ مي دهد و يا خير؟

با توجه به اين ملاحظات دامنه‌ي نارضايتي‌ها در سراسر کشور برضد رهبري حکومت گسترش يافته و از هر طرف صداي اعتراض ضد شخص آقاي غني بلند شده و او را متهم به قوم گرايي و انحصار طلبي مي کنند که بايد جناب شان به قناعت مردم بپردازد و از پهلوي اين نارضايتي‌ها و تظاهرات به آساني و ساده‌گي عبور نکند.

رهبران حکومت تنها از راه امواج تلويزيون‌ها و راديوها به پرسش‌ها و خواسته‌هاي منتقدان شان نپردازند بل ضرورت است که با آن ها از نزديک ملاقات و ديدار کنند.

پس از استدلال و بحث و تبادل نظر يکديگرشان را قناعت بدهند و مشکل پيش آمده در کشور را حل نمايند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید