آموزگاران زن و دانش‌آموزان دختر از رفتن به مکتب در تخار ممنوع شدند

 

منابع در ولسوالي دشت قلعه ولايت تخار مدعي اند که از دو روز به اين‌سو گروه طالبان در ساحات تحت کنترل شان در اين ولسوالي، رفتن آموزگاران و دانش آموزان زن و دختر را به مکتب ممنوع ساخته اند.

گروه طالبان دستور داده اند که هيچ آموزگار زن و هيچ دختر دانش‌آموز که از صنف ششم مکتب به بالا باشند، حق رفتن به مکتب را ندارند.

منابع محلي به «هشدار» گفته اند، اين تصميم طالبان از سه روز به اين‌سو عملي شده و هيچ آموزگار زن و دانش آموزان دختر که از صنف ششم به بالا اند، جرأت ندارند به مکتب بروند.

ظاهرن هم دختران بالا تر از صنف شش از امتحان چهار و نيم‌ماهه باز مانده اند و هم دانش‌آموزان ديگري که آموزگاران شان زن بوده اند و از ترس طالبان نمي‌توانند به مکتب حاضر گردند و امتحان دانش آموزان شان را بگيرند.

شماري از باشنده‌گان ولسوالي دشت قلعه ولايت تخار که در منطقه تحت حاکميت طالبان زنده‌گي دارند و ظاهرن از ترس اين گروه نمي‌خواهند، نام شان گرفته شود، گفته اند، گروه طالبان در ساحات تحت کنترل شان به آموزگاران زن ودانش‌آموزان دختر هشدار داده اند که از اين پس به مکتب نروند و در صورت سرپيچي از دستور آن‌ها، مجازات خواهند شد.

با اين حال، رييس معارف ولايت تخار در اين مورد اظهار بي خبري کرده است، اما يک منبع ديگر در رياست معارف تخار به شرط افشا نشدن نامش گفته است که طالبان از سه روز مي‌شود که اين مشکل را در ولسوالي دشت قلعه تخار ايجاد کرده و هيچ دانش‌آموز دختر و آموزگار زن نمي‌توانند به مکتب بروند.

مسوولان محلي ولسوالي دشت قلعه تخار گفته اند، طالبان به تازه‌گي در ساحات زير کنترل شان در اين ولسوالي براي رفتن آموزگاران زن و دختران جوان، به مکتب محدوديت ايجاد کرده و مانع رفتن شان شده اند.

گفته مي‌شود در سطح ولسوالي دشت قلعه 25 مکتب دخترانه و پسرانه وجود دارد که از اين ميان 10 مکتب آن در ساحات زير کنترل نيست و 15 مکتب ديگر در ساحاتي موقعيت دارند که طالبان در آنجا حاکم اند.

اما گروه طالبان اين خبر را رد کرده و گفته اند، آن‌ها با آموزش و پرورش دختران و هم‌چنان مکتب‌هاي که از سوي زنان مديريت مي‌شوند و زنان در اين مکتب‌ها آموزگار هستند مشکل ندارند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید