تاکيد نهادهاي ناظر بر انتخابات؛ حکومت در مورد انتخابات با احزاب سياسي گفت‌وگو کند

 

در حالي که محمد اشرف غني رييس جمهوري کشور در واکنش به پيشنهاد احزاب سياسي مبني بر باطل شدن روند ثبت نام راي دهنده‌گان در انتخابات، احزاب را به سنگ اندازي در روند انتخابات متهم مي‌کند، اما نهادهاي ناظر بر انتخابات، با اشاره به نگراني احزاب سياسي از وضعيت کنوني روند انتخابات مي‌گويد که حکومت بايد با احزاب سياسي وارد گفت‌وگو شود.

شماري از احزاب بزرگ سياسي کشور روزشنبه، در نشستي روند ثبت نام راي دهنده‌گان انتخابات را “ناقص، فسادزا، زمينه ساز تقلب و بحران آفرين” عنوان کردند.

نماينده‌گان احزاب سياسي براي برگزاري انتخابات شفاف، بدون تقلب و قابل قبول همه، خواهان باطل شدن روند کنوني و ثبت نام مجدد راي دهنده‌گان با استفاده از تکنولوژي بايومتريک شدند.اين احزاب سياسي هم‌چنان خواهان تغيير نظام انتخاباتي کشور شدند.

نماينده‌گان احزاب سياسي تاکيد کردند در صورتي که حکومت، کميسيون مستقل انتخابات و جامعه جهاني به اين خواست‌‌هاي قانوني آنان پاسخ مثبت ندهد از همه امکانات براي جلوگيري از اجراي آن که به صورت قطعي براي افغانستان بحران افرين است، استفاده خواهند کرد.

در همين حال حبيب الله شينواري مسوول ديدبان شفافيت و انتخابات افغانستان ( ايتوا) روز يک‌شنبه (21 سرطان) به “خبرگزاري جمهور”، گفت: “خواست احزاب سياسي مبني بر تغيير نظام انتخاباتي بسيار خوب و دقيق براي شهروندان افغانستان است، اما حالا زمان آن گذشته و بايد بر روي گزينه‌هاي ديگر تمرکز شود”.

آقاي شينواري، مذاکره حکومت با احزاب سياسي را يکي از راه‌کارهاي موثر براي برگزاري انتخاباتي عادلانه و همه شمول عنوان کرد و از حکومت خواست که از دخالت در انتخابات دست بکشد و براي بيرون رفت از وضعيت نابسامان کنوني و نيز براي جلوگيري از به بحران رفتن روند انتخابات به خواست مردم و احزاب سياسي جواب مثبت بدهد.

او، هم‌چنان از حکومت خواست که زمينه نظارت احزاب از کارکرد هر دو کميسيون انتخاباتي و حکومت را فراهم نمايد.

آقاي شينواري، تاکيد کرد، حکومت در صورتي که از تک‌روي‌هاي انتخاباتي دست برندارد، احزاب سياسي به عنوان يکي از شرکاي اصلي انتخابات بايد به هر نحو مسالمت آميز و قانوني بر حکومت فشار وارد کنند که براي مذاکره و اجماع سياسي با آنان وارد بحث و گفتگو شود و انتخابات همه شمول گردد.

او، افزود که شهروندان افغانستان بايد اين انتخابات را به پيروزي برسانند و اين راه‌حلي است که افغانستان را به سمت آباداني خواهد برد.

به باور آقاي شينواري شهروندان افغانستان براي اين انتخابات قرباني داده و پول‌هاي هنگفتي نيز براي آن به مصرف رسيده است، اما در صورتي که جلو تقلب‌هاي انتخاباتي گرفته نشود و يا اين که انتخابات از سوي مردم و احزاب سياسي تحريم شود، آينده اين کشور رو به بحران و مشکلات متعددي قدم خواهد گذاشت.

از سويي‌هم، محمداشرف غني رييس جمهوري کشور، روزيک‌شنبه، در يک نشست خبري در کابل در واکنش به درخواست ابطال روند ثبت نام راي دهنده‎‌گان از سوي احزاب سياسي گفت که اين احزاب فرا روي انتخابات سنگ اندازي کرده و به بحران دامن مي‌زنند.

//////////////

اشتراک گذاری:

نظر بدهید