ترکستاني؛ جنرال دوستم در هفته جاري به افغانستان بر مي‌گردد

 

يک عضو ارشد حزب جنبش ملي افغانستان گفته است که موانع سياسي فرا راه بازگشت جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوري برطرف شده و قرار است او، درهفته جاري به کشور باز گردد.

کنشکا ترکستاني رييس کميته جوانان حزب جنبش ملي روز دوشنبه (25 سرطان) در حاشيه تجمع اعتراضي هواداران آقاي دوستم در کابل از بازگشت معاون اول رياست جمهوري از ترکيه در روزهاي آينده خبر داد.

آقاي ترکستاني، هرچند که زمان دقيق بازگشت آقاي دوستم به افغانستان را مشخص نکرد، اما گفت که درجريان هفته جاري به افغانستان باز خواهد گشت.

اين عضو حزب جنبش ملي تصريح کرد که بازگشت آقاي دوستم هيچ مانع قانوني نداشته، اما شماري از گروه‌ها فرا راه بازگشت وي از منظر سياسي سنگ اندازي مي‌کردند که هم اکنون اين موانع نيز برطرف شده است.

به گفته او، کساني که مخالف بازگشت جنرال دوستم به افغانستان بودند، هم اکنون به اين نتيجه رسيدند که حضور آقاي دوستم در کشور نه تنها که هيچ مشکلي براي آنان ايجاد نخواهد کرد، بلکه در تحکيم دولت مؤثر بوده و زمينه نزديک شدن دوباره دولت و مردم را نيز مهيا خواهد کرد.

اين درحالي است که روز گذشته محمداشرف غني رييس جمهوري کشور نيز احتمال بازگشت آقاي دوستم به افغانستان را زياد خوانده تاکيد داشت که پرونده حقوقي آقاي دوستم که مانع بازگشت وي به کشور شده بود در دادستاني کل کشور زير بررسي است.

مسأله بازگشت جنرال دوستم درحالي جدي مي‌شود که از دو هفته به اين‌سو هواداران او، به دنبال بازداشت
نظامي الدين قيصاري نماينده ويژه آقاي دوستم توسط نيروهاي امنيتي، دست به راه‌پيمايي گسترده ضد حکومتي در ولايت‌هاي شمال افغانستان زده و خواهان رهايي بدون قيد و شرط آقاي قيصاري و بازگشت جنرال دوستم شده‌ا‌ند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید