نگذاريد راي مردم بار ديگر به بازي گرفته شود

 

برگزاري انتخابات پارلماني 28 ميزان، از مهم ترين موضوع که سرنوشت آينده افغانستان و شهروندان اين کشور به آن ربط داده مي‌شود، اين روزها با پرسش‌هاي همراه است که مسوولان کميسيون انتخابات پاسخ واضح براي آنان ندارند.

برنامه‌هاي کميسيون انتخابات با انتقادهاي جدي از سوي سياسيون، آگاهان امور، نهادهاي ملي و بين‌المللي ناظر بر انتخابات مواجه است.

در تازه ترين مورد گلبدين حکمتيار رهبر حزب اسلامي در يک نشست خبري ديروز گفت که ادعاي کميسيون انتخابات و حکومت مبني بر ثبت نام بيش از 8 ميليون نفر براي انتخابات آينده پارلماني افغانستان، دروغي بيش نيست و بيشتر از سه ميليون شهروند افغانستان براي انتخابات ثبت نام نکرده‌اند.

آقاي حکمتيار در بخشي از صحبت‌هاي خود، اشرف غني را به تعهد شکني در راستاي برگزاري انتخابات متهم کرد و گفت:  «آقاي غني بر خلاف تعهدات و گفته‌هاي خود مبني بر برگزاري انتخابات شفاف و عادلانه عمل مي‌کند.»

اين نخستين بار نيست که حکومت به عدم صداقت در برگزاري انتخابات و هم‌چنان مداخله در امور کار کميسيون انتخابات، از سوي سياسيون متهم مي‌شود. پيش از اين نيز شماري از آگاهان سياسي، رهبران احزاب و حتا برخي از اعضاي کميسيون انتخابات آقاي غني را به مداخله در پروسه انتخابات متهم کرده‌اند.

با اين حال، اما کميسيون انتخابات و ارگ همواره تأکيد مي‌کنند که پروسه برگزاري انتخابات پارلماني در مسير درست روان است و برنامه‌هاي شان را موفقانه در اين خصوص به پيش مي‌برند، اما با اين وجود با گذشت هر روز اعتماد شهروندان افغانستان نسبت به عمل‌کردهاي کميسيون انتخابات کم‌تر مي‌شود و در برخي موارد، اقدام‌هاي کميسيون انتخابات شک و ترديدها در مورد مهندسي‌سازي انتخابات پيش‌رو را نيز بيشتر مي‌سازد.

اين درحاليست که ناامني از عمده‌ترين چالش در راستاي برگزاري انتخابات پيش‌رو به شمار مي‌رود و گام‌هاي حکومت به ويژه اداره‌هاي امنيتي در خصوص رفع چالش‌هاي امنيتي تا اکنون موفقيت چنداني نداشته است.

هم اکنون دفترهاي ولايتي کميسيون انتخابات در شش ولايت‌شمال افغانستان از سوي هواداران جنرال دوستم و نظام‌الدين قيصاري در پي اعتراض‌هاي شان مبني به رهايي آقاي قيصاري از زندان و بازگشت بدون قيد و شرط جنرال دوستم به افغانستان، مسدود شده و گزارش‌ها حاکي از مختل شدن پروسه انتخابات در اين ولايت‌هاست، چالش تازه‌اي که به ديگر چالش‌ها بر سر راه روند انتخابات پارلماني پيش‌رو افزوده شده است، اما ظاهرن حکومت تا اکنون در خصوص رفع اين چالش اقدامي روي دست نگرفته است.

نهادهاي ناظر بر انتخابات به اين باور اند که با ساز و کار کنوني که کميسيون انتخابات روي دست گرفته است، در موجوديت ناامني‌هاي گسترده در ولايت‌هاي افغانستان بعيد است که انتخابات پيش‌رو به صورت همه شمول و شفاف برگزار شود، اما آنچه در اين خصوص مي‌تواند بيشتر سبب هدر رفتن راي شهروندان خواهد شد، اين که ارگ و کميسيون انتخابات آنچه نواقص در پروسه انتخابات عنوان مي‌‌شود را نمي‌پذيرند و به قول معروف نسبت به آنچه دارند انجام مي‌دهند «کوتاه نمي‌آيند.»

شهروندان افغانستان طعم تلخ تقلب و به مسخره گرفتن راي شان را در انتخابات سوم رياست جمهوري سال 1393 خورشيدي را چشيده‌اند و اين بار نيز در حالي که برگزاري انتخابات را يگانه دريچه اميد براي بيرون رفت افغانستان از بحران موجود مي‌پندارند، نگراني جدي نسبت به مهندسي سازي نتايج انتخابات پيش‌رو را دارند، اما کميسيون انتخابات و ارگ هم‌چنان بر طبل موفقيت و عملي شدن برنامه‌هاي انتخاباتي مي‌کوبند که اين مسأله را نيز مي‌توان بر اراده و تصميم «سياه» ارگ در قبال سرنوشت انتخابات عنوان کرد، اما مسووليت احزاب سياسي، نهادهاي جامعه مدني، نهادهاي ناظر بر انتخابات و هم‌چنان نهادهاي بين‌المللي است که نگذارند، بار ديگر براي تأمين منافع يک حلقه مشخص، ارگ در تباني با کميسيون انتخابات سرنوشت مردم را به بازي بگيرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید