با وجود مخالفت‌ها اشرف‌غني آرشيف افغان فيلم را در ارگ افتتاح کرد

 

با وجود مخالفت‌هاي جدي سينماگران، فرهنگيان، فعالان مدني و سياسيون بر انتقال آرشيف افغان فيلم به ارگ رياست جمهوري، محمد اشرف غني رييس جمهور، طي يک مراسمي، “آرشيف ارگ” که مواد آرشيف افغان فيلم نيز در آن نگه‌داري مي‌شود را به گونة رسمي آن افتتاح کرد.

آقاي غني در مراسم بازگشايي آرشيف ارگ گفت، هيچ مقامي در ارگ رياست جمهوري حق دخالت در آرشيف ملي را ندارد.

آقاي غني گفت، آرشيف افغان فيلم پس از بررسي يک هيأت به ارگ رياست جمهوري انتقال يافته است، زيرا آرشيف افغان فيلم در وضعيت بدي قرار داشت و براي نگ‌هداري بهتر آن به ارگ انتقال يافته است.

آقاي غني هم‌چنان گفت، مقام‌هاي ارگ رياست جمهوري به آرشيف ارگ دخالت ندارند و دست رسي به آرشيف بر اساس مقررات رسمي صورت خواهد گرفت.

رييس جمهور، در بخشي از صحبت‌هاي خود، بر محافظت از آثار و ميراث فرهنگي و تاريخي افغانستان تأکيد کرد و گفت : “بخشي از فيلم‌هاي آرشيف تصوير واضح از تاريخ معاصر افغانستان است. اين فيلم‌ها بايد از طريق تلويزيون ملي نمايش داده شود.”

حکومت افغانستان چند وقت پيش بر اساس فرمان رييس جمهور آرشيف افغان فيلم را به ارگ رياست جمهوري انتقال داد.

با وجودي که ارگ هدف از اين کار را محافظت از اين آرشيف عنوان کرده است، اما سينماگران، فرهنگيان، فعالان مدني و آگاهان سياسي، نسبت به اين اقدام آقاي غني اعتراض کرده و ادعا دارند که رييس جمهور اين آرشيف را به درخواست دخترش به ارگ انتقال داده است، تا او، از آن در پروژه هايش استفاده کند.

هنوز مشخص نيست واقعن هدف از انتقال آرشيف افغان فيلم آن‌ طور که حکومت مي‌گويد، به منظور حفاظت از اين گنجينه تاريخي – فرهنگي افغانستان صورت گرفته است، يا نه آن‌گونه که منتقدان حکومت ادعا دارند براي تاراج و استفاده شخصي دختر رييس جمهور اين کار صورت گرفته است، اما مسوولان افغان فيلم مي‌گويند در جاي که مواد آرشيف نگه‌داري مي‌شد، هيچ مشکل براي از بين رفتن اين مواد وجود نداشت

اشتراک گذاری:

نظر بدهید