ممکن است نام هاي شماري از نامزدان از فهرست ابتدايي حذف شود

 

کميسيون شکايات انتخاباتي مي‌گويد، مراحل مقدماتي بررسي اعتراضات و شکايات به پايان رسيده و قرار است روز شنبه(30 سرطان)، مرحله نهايي يعني روند تصميم‌گيري در باره اين اعتراض‌ها آغاز شود.

علي رضا روحاني سخن‌گوي کميسيون شکايات انتخاباتي، به رسانه‌ها گفته است، بيش از 600 اعتراض و شکايات در سراسر افغانستان توسط اين کميسيون به ثبت رسيده و بررسي‌ها در مورد رسيده‌گي به اين شکايت‌ها آغاز مي‌شود.

آقاي روحاني تاکيد کرده است که اعتراض‌ها و شکايات از نظر تخنيکي مرحله مقدماتي را تکميل کرده و به مرحله نهايي رسيده‌است.

وي گفت: “رسيده‌گي به اين قضايا  قرار است روز شنبه آغاز ‌شود و پس از بررسي‌ها، تصاميم رسمي صادر مي‌شود که ممکن است به اساس  اين تصاميم، نام‌هاي برخي افراد از فهرست نامزدان حذف شوند و يا هم شماري که نام‌هاي شان از فهرست ابتدايي حذف شده به اين کميسيون شکايت کرده اند، دوباره نام‌هاي شان درج فهرست ابتدايي نامزدان شوند.”

پيش از اين کميسيون شکايات انتخاباتي، گفته بود که حدود 643 شکايت را از 34 ولايت دريافته‌اند که از اين ميان تنها حدود 86 شکايت در پيوند به دست داشتن برخي از نامزدان در جنايت‌هاي حقوق بشري، قتل، داشتن افراد مسلح و غصب جايدادها بوده‌است.

عبدالبصير فايز از کميشنران اين کميسيون به رسانه‌ها گفته بود که در صورت دست يافتن به اسناد مؤثق در پيوند به اين ادعا‌ها، نام‌هاي اين افراد از فهرست نامزدان حذف خواهند شد.

کميسيون شکايات انتخاباتي از 10 سرطان به درج شکايت‌ها آغاز کرده‌است و قرار است اين کميسيون در 11 اسد نتايج نهايي را دوباره به کميسيون مستقل انتخابات بفرستد.

با آن‌که بخش بزرگ از ليست نامزد کميشنران ولايتي اين کميسيون از سوي رييس جمهور غني رد شد، اما مسوولان اين کميسيون اطمينان داده‌اند که همه شکايت‌ها و اعتراض‌ها را در زمان معين آن در مرکز به بررسي  رفته خواهندشد.

مطابق قانون، کميسيون شکايات انتخاباتي بايد، هر ولايت سه کميشنر داشته باشد، اما تنها از ميان فهرست 102 نفره اين کميسيون؛ 27 تن آن از سوي رييس جمهور غني تأييد شده‌است.

در همين حال شماري از نهاد‌هاي ناظر بر انتخابات تأکيد دارند که بايد، روند رسيده‌گي به شکايت‌هاي انتخاباتي و اعتراض‌ها، به گونه بي‌طرفانه و دور از مداخلات سياسي صورت گيرد.

يوسف رشيد رييس اجرايي بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان “فيفا” گفته است: “مردم انتظار تأمين عدالت بي‌طرفانه؛ دقيق و مستند بر واقعيت‌ها را دارند به خصوص در قسمت کساني‌که واجد شرايط نيستند و مشکل قانوني دارند، يا در جرايم دخيل اند.”

اين مسوول فيفا تاکيد کرده است که خواست نهادهاي ناظر بر انتخابات و شهروندان افغانستان از مسوولان کميسيون شکايات انتخاباتي اين است که در اين قضايا بي‌طرفي خود را حفظ کنند.

او، هم‌چنان تأکيد دارد که بايد روند رسيده‌گي و اخذ تصاميم در باره اعتراض‌ها، بايد علني و در حضور ناظران، نامزدان حذف شده و رسانه‌ها انجام شود تا قناعت مردم فراهم گردد.

اين درحاليست که بر بنياد گزارش‌ها، شماري از افرادي که خود را براي پارلمان در انتخابات 28 ميزان نامزد کرده اند، متهم به نقض حقوق بشري، جنايت‌هاي جنگي، داشتن افراد مسلح غير مسوول، غصب زمين‌هاي دولتي و اختلاس هستند، نام‌هاي شان در فهرست ابتدايي نامزدان انتخابات موجود است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید