به منظور بررسی طرح انتخاباتی نماینده گان احزاب سیاسی، کمیسیون انتخابات و حکومت با هم نشست داشتند

 

نخستين نشست کميته مشترک چهار جانبه، متشکل از نماينده‌گان احزاب سياسي، کميسيون‌هاي انتخاباتي، جامعه بين المللي و حکومت برگزار شد.

اين نشست، روز شنبه (6 اسد) به رياست سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري در قصر گلخانه صدارت برگزار شد.

کميته مشترک چهار جانبه بررسي طرح انتخاباتي احزاب سياسي در پي هدايت  رييس جمهوري اين نشست برگزار کرد، تا طرح ارايه شده احزاب سياسي در مورد انتخابات، مورد ارزيابي قرار گيرد.

اخيرن طرح انتخاباتي‌ از جانب شماري احزاب سياسي به حکومت ارايه شده است. در اين طرح تغيير نظام انتخاباتي از نظام راي واحد غير قابل انتقال (SNTV) به نظام چند بعدي (MDR)، استفاده از تکنالوژي بايومتريک و نظارت  تأثير گذار احزاب ونهاد هاي بي‌طرف مدني پيشنهاد شده است.

در اين نشست طرح ارائه شده احزاب از جوانب و زواياي مختلف توسط اعضاي اشتراک کننده مورد بحث و بررسي قرار گرفت و ديدگاه‌هاي نماينده‌گان احزاب راجع به طرح ارائه گرديد.

سرور دانش، برگزاري انتخابات شفاف، سراسري و عادلانه را خواست همه مردم افغانستان عنوان کرده افزود که حکومت براي بررسي طرح انتخاباتي احزاب سياسي، آماد‌ه‌گي لازم دارد.

قرار است اين سلسله نشست‌هاي کميته مشترک چهار جانبه براي بررسي بيشتر طرح احزاب سياسي در مورد انتخابات در آينده نيز برگزار شود.

در اين نشست عبدالبديع صياد رييس کميسيون انتخابات، حميرا حقمل معاون کميسيون شکايات انتخاباتي، معاونان عملياتي و مالي اداري کميسيون انتخابات، فضل محمود فضلي مشارو ارشد رياست جمهوري، احمد جاويد رسولي رييس اداره احصائيه و معلومات، محمد ويس پاياب معين تخنيکي اداره ثبت احوال نفوس، زاهد همدرد رييس بودجه وزارت ماليه و عبدالمجيد غني زاده رييس تقنين وزارت عدليه حضور داشتند.

نور رحمان اخلاقي به نماينده‌گي از حزب جمعيت اسلامي، اسدالله سعادتي به نماينده‌گي از حزب وحدت اسلامي افغانستان، محمد اقبال عزيزي به نماينده‌گي از حزب محاذ ملي، محمد ناطقي به نماينده‌گي از حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان، حميدالله قواچي به نماينده‌گي از حزب جنبش ملي اسلامي، همايون جرير به نماينده‌گي از حزب اسلامي و نادر حساس به نماينده‌گي از حزب افغان ملت، در نشست اشتراک داشتند.

 

 

اشتراک گذاری:

نظر بدهید