ايتلاف بزرگ ملي، مخالفان جديد وياران قديم

 

صديق الله توحيدي

اکثر رهبران گروه‌هاي سياسي که قبلن به نحوي در کنار حکومت وحدت ملي بودند، پس از بازگشت جنرال دوستم رهبر جنبش ملي ومعاون اول رييس جمهور از ترکيه رسمن وارد يک ايتلاف بزرگ برضد داکتر غني وداکتر عبدالله شدند.

برخي ازاين شخصيت هاي سياسي هم عضو ايتلاف حراست و ثبات به رهبري استاد عبد رب‌الرسول سياف و هم عضو ايتلاف بزرگ ملي که معني آن جديت در امر مبارزه با حکومت وحدت ملي است . در روز اعلام موجوديت ايتلاف شخصيت هاي  تأثير گذاري چون استاد محقق و استاد عطامحمد نور، همايون همايون معاون مجلس نماينده‌گان، ظاهر قدير، بشير ته‌ينچ و سياست مدار معروف يونس قانوني و احمد ضيا مسعود، وسايرين صحبت کردند وبرخي هاي ديگر چون جنرال دوستم و صلاح الدين رباني حضور يافتند، اما سخن‌راني نکردند.

احمد ضياء مسعود وجنرال دوستم که در دوره کمپاين انتخاباتي دست داکتر غني را بلند مي کردند در اوج نارضايتي از داکتر غني رو گردانيدند و اختلاف ميان اين سه يار دبستاني انتخاباتي دراوج خود رسيد. گرچه علل اختلاف آنها با رييس جمهور غني متفاوت هست، اما نفس اختلاف سبب شده است تا آنها بار ديگر در کنارهم قرار گيرند.

آقاي محقق هم از حکومت وحدت ملي دل‌خوشي ندارد وهمچنان وضع دفاعي داکتر عبدالله برايش دلگير شده است  لذا در ايجاد ايتلاف نقش مؤثري را بازي کرد؛ زيرا محقق  به اين عقيده است که داکتر غني درگير فاشيزم قومي سقوط کرده ودلايل زيادي را هم ارائه مي کند.

استاد عطامحمد نور اختلاف اش با داکترغني  اظهرمن الشمس است و جالب‌تر اين‌که با همان شدت وحدت که ديگران حکومت داکترها ( غني وعبدالله ) را محکوم کردند با همان شدت  داکتر انوار الحق احدي رهبران نشليست پشتون هم داکتر غني را کوبيد و براي آينده کشور وحدت ملي را يگانه راه نجات خواند.

اين‌که اين جمع نا متجانس چگونه در کنارهم کار خواهند کرد بحثي است که مي توان روي آن مکث کرد، اما مهم تر اين است که حکومت وحدت ملي با  چلنج جدي از سوي هر دو ايتلاف (حراست وثبات و ايتلاف بزرگ) مواجه مي باشد و در اين ميان آقاي کرزي  هيزم بيار معرکه است؛ زيرا در هردو ايتلاف افراد کليدي خويش را جا به جا کرده است ، او بسيار مشتاق است که تامانند سال 2002 ميلادي بازهم لويه جرگه عنعوي برگزار شود و خودش به همان ساده‌گي  مانند گذشته به قدرت برسد.

کرزي مي‌داند که انتخابات رياست جمهوري آينده دشواري هاي زيادي دارد و او ميراث بدي را براي داکتر غني گذاشته است که بيرون رفتن بسيار دشوار است و اين را هم مي‌داند که در رسيدن به قدرت دوباره با مشکل قانوني مواجه است لذا در پي ايجاد آشوب و برگزاري لويه جرگه است که به يقين در صورت برگزاري فقط کرزي برنده آن خواهد بود.

اما داکتر غني با اقدامات عجولانه و بدون بررسي خود را به پرتگاه نابودي رسانيد ودست عبدالله هم دردست وي است که اگر حکومت کنوني سقوط قبل ازوقت کند داکتر عبدالله نيز باوجود يکجا سقوط خواهد کرد ولو که اختلاف اين دوهم از واقعيت هاي انکار ناپذير موجود است.

داکترغني حالا به کمپاين آغاز کرده است براي افتتاح يک  مکتب ابتدايي هم به ولايت‌ها سفر مي کندو نل آب را هم خود افتتاح مي کند او تصور مي کند که سخن‌راني براي مردم و رفتن به ولايت ها کمک مي کند که مردم براي او راي دهند در حالي که مردم سخن‌راني کار ندارند ، نان وآب وکار نياز دارند که داکتر غني از دادن آن عاجز است ومردم امنيت کار دارند که داکتر غني نتوانسته است که اين خواست مردم  را تأمين نمايد.

هميشه سياست مداران افغانستان از درس هاي گذشته نمي آموزند لذا پي هم اشتباه مي کنند واين اشتباهات قرباني هاي زيادي را ازمردم افغانستان گرفته است . داکتر با زنداني کردن قيصاري چه به دست آورد ؟

جز اين‌که دوستم توانست با موج سواري مردم ناراضي دوباره به کابل برگردد وخار ديده رييس جمهور شود، رييس جمهوري که بدون حکم قانوني معاون اولش را به صورت غير رسمي يک ونيم سال تبعيد کرد.  ريس جمهوري که با شريک اش ناساز گار است و حکم خانم وي به مراتب اجرايي تر از حکم رييس اجرائيه است.

با پوشيدن لباس مردمي يک سياست مدار مردمي نمي‌شود و اين داکتر غني ثابت ساخت که سياست مدار پوپوليست نمي تواند در قلب هاي مردم جا باز کند. اما در مقابل هم ايتلاف موجود با پارادوکس ها و چلنج هاي فراواني روبروست . اين مشکل خواهد بود تا بالاي يک نفر از ميان خود به عنوان نامزد رياست جمهوري در انتخابات آينده به توافق برسند .

برخي ها فکر مي کنند که اين ايتلاف حکومت وحدت ملي را تضعيف مي کند، اما براي بديل حکومت کنوني برنامه مورد قبول همه اعضاء ندارد. اين ها اگر واقعن مي خواهند رقيب اصلي باشند از همين حالا کانديداي مشترک را خويش را معرفي کنند وتا سال آينده صادقانه کار نمايندتا دربرابر غني به پيروزي برسد.

نقش امريکا و ساير کشور هاي کمک کننده به افغانستان در زمينه ايجاد حکومت آينده وانتخابات سال دوهزار نوزده هم مهم وپراهميت است که نبايد آن را از نظر دورداشت . تاکنون قراين نشان مي‌دهد که امريکا از داکتر غني حمايت مي کند و هنوز نشانه هاي پايان اين حمايت ديده نشده است گرچه داکتر عبدالله را هم تشويق مي کنند که خود را نامزد انتخابات آينده نمايد، اما شواهد دال بر تداوم حمايت امريکا و اروپا از داکتر غني وجود دارد.

ايتلاف تازه تأسيس شده  اگر مي خواهد واقعن رقيب اصلي باشد نبايد با سخن‌راني‌هاي تند وگاهي هشدار دهنده به جامعه بسنده کنند، بل نياز است تا براي رسيدن به اهدف خويش لابي وسيع را به سطح راه اندازي کنند در غير آن برنده بازهم داکتر غني خواهدبود.

صداقت ، تعهد و از خود گذري رهبران جمع آمده در ايتلاف بزرگ ضامن پيروزي آنها خواهد بود، اما بدون برنامه وپلان وتخصص ره به جايي نبرده و با نزديک شدن انتخابات رياست جمهوري اکثر اعضاي ايتلاف به عنوان معاونان درتيم هاي مختلف  جا باز خواهند کرد و سرنوشت اين ايتلاف بار ديگر به سرنوشت ايتلاف هاي گذشته  مواجه خواهد شد.

 

 

برنامه هاي بعدي تان‌را در روشني قانون خدمات ملکي وقانون کارکنان خدمات ملکي که در آينده روي دست داريد،برجسته نماييد؟

رياست منابع بشري اطمينان دارد تا با معرفي 93 تن به پروگرام ماستري و ليسانس از جمع کارمندان اين وزارت، ايجاد کورس هاي زبان انگليسي معرفي تعدادي از جوانان اين اداره به سفرهاي کوتاه مدت چين، کوريا، جاپان، هندوستان و بازگشت دو باره شان در ظرفيت سازي کارمندان  تلاش هاي خستگي ناپذير و سودمند صورت گرفته و از اين طريق در عرضه خدمات مؤثر، سودمند و تسريع صادرات، ايجاد شهرک هاي صنعتي گام هاي مؤثر برداشته مي شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید