سويس 8 ميليون دالر براي رشد کچالوي باميان کمک مي‌کند

 

سويس براي افزايش کشت و حاصلات کچالو در ولايت باميان هشت ميليون دالر کمک مي‌کند.

به گزارش خبرگزاري صنا، طاهر زهير، والي باميان گفته است که مقدار بيشتر اين کمک در قسمت خريد وسايل و تجهيزات دهقانان به مصرف مي‌رسد.

باميان از جمله ولايت‌هاي افغانستان است که محصول وافر کچالو را دارد و به گفته آقاي زهير، اين کمک تخنيکي مي‌تواند در بخش کميت حاصلات کچالو مؤثر واقع شود

اشتراک گذاری:

نظر بدهید