با عملي شدن طرح وزارت دفاع، دشمني ميان مردم به وجود خواهد آمد

 

شماري از اعضاي مجلس نماينده‌گان مي‌گويند، طرح تازه وزارت دفاع افغانستان مبني بر  بيرون کشيدن نيروهاي ارتش و پوليس از مناطق دور دست و کم جمعيت کشور زمينه دشمني ميان شهروندان کشور را به وجود خواهد آورد.

پس از آن که وزارت دفاع اعلام کرد که بر اساس يک طرح جديد، برخي ساحات کم جمعيت و دور دست به اردوي منطقه‌يي واگذار خواهد شد، برخي از اعضاي مجلس نماينده‌گان مي‌گويند، اين طرح قابل عملي نيست.

صالح محمد صالح عضو اين کميسيون امنيت داخلي گفته است، با اين کار ميان شهروندان افغانستان دشمني خانه به خانه به ميان خواهد آمد.

او، گفته است: “اين طرح وزارت دفاع نه تنها اين که عملي شدني نيست، بلکه دشمني خانه به خانه را به ميان خواهد آورد و هم‌چنان فرماندهان محلي را تقويت مي‌کند، ظلم هم مي‌کنند و پول شان را هم وزارت دفاع مي‌دهد، براي شان سلاح و امکانات هم مي‌دهد چرا در تشکيلات خود وزارت دفاع ازدياد نمي‌آورد تا تحت يک قومانده باشد و مردم هم از تفنگ سالاري رهايي يابند.”

آقاي صالح پيشنهاد مي‌کند که به جاي اين کار تشکيلات نهادهاي امنيتي افزايش يابد.

اين در حالي است که به تازه‌گي وزارت دفاع افغانستان گفته است، طرح خاتمه دادن به پاسگاه‌هاي غير ضروري در ساحات دور دست در حالي عملي شدن است.

محمد رادمنش سرپرست دفتر سخن‌گوي اين وزارت گفته است، بر اساس اين طرح امنيت ساحات دور دست و کم جمعيت به ارتش منطقه‌يي واگذار خواهد شد.

به گفته او، قرار است نيرويي زير نام ارتش منطقه‌يي تا 36 هزار تن تشکيل شود.

گزارش‌هاي هم به نشر رسيده‌ که دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا به نيروهاي امنيتي افغانستان پيشنهاد کرده است که از ساحات کم جمعيت عقب نشيني کنند.

روزنامه نيويارک تايمز در گزارشي در اين باره به نقل از سه مقام امريکايي که نام‌هاي شان ذکر نشده نگاشته است که اين خواست بخشي از استراتيژي امريکا است که قبلن اعلام شده بود.

روزنامه هم‌چنان نوشته که اين اقدام از يک سو از حملات طالبان بالاي مناطق متضرر جلوگيري مي‌کند و از سوي ديگر توجه نظاميان افغانستان را به شهرها بيشتر مي‌سازد.

اما آقاي رادمنش گفته است، اين طرح وزارت دفاع بود که حالا امريکا هم از آن حمايت کرده‌است.

او افزود: “اين در گذشته استراتيژي اصلي ما بود که بر اساس آن بايد پوسته‌هاي که در ساحات دور دست موقعيت دارند به بيز ها انتقال شوند، با اين کار از برخي بي‌نظمي‌ها جلوگيري خواهد شد؛ زيرا در بي‌نظمي تهديدها بالاي ما افزايش مي‌يابند و دشمن به آساني مي‌تواند پوسته‌ها را زير حملات خود بگيرد، حالا امريکا هم از اين طرح ما حمايت کرده‌است و اين حمايت سبب خواهد شد که اين طرح ما نتيحه خوب دهد.”

آقاي رادمنش مي‌گويد، اين طرح در برخي ولايت ها عملي شده و نتيجه خوبي داده است، زيرا به گفتة او، در جاهاي که براي حفظ تماميت ارضي، حاکميت ملي و استقلاليت موجوديت نيروهاي نظامي لازم باشند، نيروهاي امنيتي از آن دفاع خواهند کرد.

از سويي‌هم آگاهان امور نظامي به اين باور اند که نگراني اين است که با عملي شدن اين طرح وزارت دفاع آن تفنگ‌داران غير مسوول و زورمندان که در پروسه داياگ خلع سلاح شده اند، بار ديگر صاحب سلاح شوند و به مردم و حکومت درد سر ايجاد کنند.

اما آقاي رادمنش مي‌گويد، ارتش منطقه‌يي از نيروها و بريدملان ترخيص شده ايجاد مي‌شود که در گذشته در صفوف نيروهاي ارتش وظيفه انجام داده و حالا در خانه‌هاي خود اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید