تمامي کميشنران ولايتي کميسيون شکايات معرفي شدند

 

کميسيون شکايات‌ انتخاباتي از معرفي شدن تمام کميشنران ولايتي اين کميسيون خبر داده و گفته است، اين کميشنران روز سه‌شنبه(9 اسد) در ولايت‌ها به کارشان آغاز ‌کنند.

اين درحاليست که بربنياد زمان بندي کميسيون انتخابات، سه‌روز ديگر به پايان اعلام نتيجه رسيده‌گي به شکايات انتخابات پارلماني  و شوراهاي ولسوالي‌ها باقي مانده است.

علي رضا روحاني يکي از کميشنران اين کميسيون روز دوشنبه در يک نشست خبري در کابل گفت که از بهر معرفي کميشنران تأخير آمده است که فهرست اين کميشنران از سوي رياست جمهوري براي آنان ناوقت رسيده‌است.

آقاي روحاني هم‌چنان گفت، براي اين کميشنران پس از اداي مراسم تحليف، آموزش‌هاي يک روزه در پيوند به چگونه‌گي رسيده‌گي به شکايت‌هاي انتخاباتي نيز داده مي‌شود.

او افزود: “يک بخش فهرست کميشنران که 27 تن بودند، چند روز پيش از سوي رياست جمهوري منظور شده بود، اما فهرست که تازه براي ما رسيده‌است و در اين هفته از سوي رييس جمهوري تائيد شده با جمع فهرست گذشته، شمار کميشنران به 102 تن رسيده‌است که ما اين کميشنران مان را به ولايت‌ها مي‌فرستيم و به کارشان آغاز مي‌کنند.”

بر بنياد قانون انتخابات افغانستان، براي هر ولايت 5 کميشنر دايمي و سه کميشنر موقت به کار گماشته مي‌شوند که يکي از آنان بايد خانم باشد.

کميسيون شکايات انتخاباتي مي‌گويد، از بهر نبود کميشنران خانم در 5 ولايت به‌جاي آن کميشنران مرد را فرستاده‌اند.

در اين ميان، بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، “فيفا” مي‌گويد، هرچند براي معرفي کميشنران اين کميسيون زمان ناوقت شده‌است، اما معرفي اين کميشنران را يک اقدام به جا مي‌خواند.

نعيم اصغري مسوول بخش رسانه‌هاي اين نهاد با انتقاد از عمل‌کرد، کميسيون‌هاي انتخابات، مي‌گويد، کميسيون شکايات‌ انتخاباتي از آغاز نتوانسته است که کارهايش را بربنياد قانون به پيش ببرد.

او افزود: “بدبختانه کميسيون رسيده‌گي به شکايت‌هاي انتخاباتي از آغاز نتوانسته است که اين پروسه را به گونه قانوني به پيش ببرد که يکي از مثال‌هاي روشن آن تأخير در گزينش کميشنران ولايتي اين کميسيون است.”

حال، کميسيون شکايات‌ انتخاباتي مي‌گويد تا کنون حدود 800 شکايت براي آنان رسيده‌است که کار بررسي و رسيده‌گي به آن ادامه دارد و ممکن برخي از کساني‌که نام‌هاي شان در فهرست نخستين است پس از بررسي‌ها حذف شوند و کساني‌که نام‌هاي شان از اين فهرست حذف شده بود دوباره راه پيدا کنند.

اين کميسيون هم‌چنان مي‌گويد، انتظار دارند روند بررسي و رسيده‌گي به شکايت‌هاي انتخاباتي در زمان مشخص آن که 11 اسد سال روان است، به پايانش برسد.

با اين همه، بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان تاکيد مي‌کند که، کميسيون شکايات انتخاباتي براي تأمين عدالت بايد در کار رسيده‌گي به شکايت‌هاي انتخاباتي از دقت و شفافيت هرچه بيشتر کار گيرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید