اخاذي‌ نهادهاي دولتي زير نام ماليه از رانند‌ه‌گان

 

اتحاديه شرکت‌هاي مسافربري و باربري خصوصي از آن‌چه که اخاذي و باج‌گيري نهادهاي دولتي از راننده‌گان‌شان عنوان مي‌کنند، به شدت انتقاد کرده از حکومت مي‌خواهند تا به اين مشکل آنان رسيده‌گي کند.

طلا محمد اتمان‌زي رييس اتحاديه شرکت‌هاي مسافربري و باربري خصوصي، روزدوشنبه (8 اسد) در مراسم اعلام موجوديت اين اتحاديه، از باج‌گيري‌ها و اخاذي‌هاي غير قانوني پوليس و نهادهاي دولتي از موترداران به شدت انتقاد کرد.

آقاي اتمان‌زي گفت که اخاذي‌هاي بدون موجب و غير قانوني از موترداران هم اکنون به يک معضل بدل شده و در برخي موارد نيز سبب بي‌سرنوشتي موترداران شده است.

او، شهرداري‌ها، گمرکات و نيروهاي پوليس را به اخاذي بدون موجب از موترداران متهم کرده، تاکيد کرد که در برخي موارد اين اخاذي‌ها زير نام ماليات از اصل سرمايه نيز بيشتر بوده است.

آقاي اتمان‌زي با اشاره به عمل‌کرد پوليس و شهرداري‌ها در برابر موترداران، آن را سخت‌گيرانه، فساد آلود و غير مسوولانه توصيف نمود.

او، گفت که پاسگاه‌هاي پوليس که در شاهراه‌ها تثبيت شده در روند اخاذي بدون موجب از موتر داران نقش گسترده دارد و حتا مواردي اتفاق افتاده که پوليس به خاطر 80 افغاني راننده گان را به گلوله بسته است.

رييس اتحاديه شرکت‌هاي مسافربري و باربري خصوصي مجموعه اخاذي وعمل‌کرد غيرمسوولانه پوليس در برابر موتر داران را زمينه‌ساز افزايش بي‌اعتمادي موتر داران نسبت به نيروهاي امنيتي خواند.

او، خواستار اصلاحات جدي در وزارت ترانسپورت، وزارت فوايد عامه به منظور بهسازي جاده‌ها، پل‌ها و پلچک‌ها شده تاکيد کرد که در صورت بهبودي شاهراه‌ها موتر داران نيز متعهد خواهند شد که به قانون ترافيک پايبندي نشان داده ودر صورت تخلف جريمه پرداخت کنند.

اتمان‌زي رييس اتحاديه شرکت‌هاي مسافربري و باربري خصوصي، در بخشي از صحبت‌هايش، بي نظمي و ناهماهنگي ميان شرکت‌هاي ترانسپورتي و فساد در ارگان‌هاي دولتي را عاملي خواند که بخش ترانسپورت را از تمام امتيازاتي که دولت و جامعه جهاني براي رشد سکتور خصوصي تاکنون تخصيص داده محروم نگه داشته است.

در همين حال ويس سلطاني رييس ترانسپورت زميني وزارت ترانسپورت و هوانوردي ملکي در اين مراسم   براي هم‌کاري همه جانبه در بهبود وضعيت ترانسپورت زميني با شوراي انسجام ترانسپورت‌هاي خصوصي اعلام آماده‌گي کرد.

او، بيان داشت که وزارت ترانسپورت با برنامه‌هاي اصلاحي گسترده و عميقي که در اين وزارت روي دست گرفته، بخش‌هاي مختلف ترانسپورت به ويژه ترانسپورت زميني را اصول‌مند خواهد کرد.

آقاي سلطاني بيان داشت که براساس برنامه‌هاي جديد اصلاحي قرار است دروازه‌هاي ورودي کابل و ولايت‌ها، ترمينال‌ها ساخته شده و سيستم ترانسپورت نيز الکترونيک شود.

اين مسوول وزارت ترانسپورت همچنان گفت که اين وزارت به تازه‌گي چندين تفاهم‌نامه را با کشورهاي آسياي مرکزي و ايران به امضا رسانده که تسهيلات گسترده را در بخش ترانسپورت زميني رقم مي‌زند.

انتقادها از اخاذي‌ها در ترانسپورت زميني درحالي مطرح مي‌شود که پيش از اين وزير ترانسپورت 80 تن از کارمندان ميان رتبه اين وزارت را به جرم فساد و سوء استفاده به دادستاني کل معرفي کرده است. وي وعده سپرد که شماري ديگر از فساد پيشه‌گان در وزارت ترانسپورت را نيز به اين سرنوشت گرفتار خواهد کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید