انتخابات شوراهاي ولسوالي‌ها، در 28 ميزان برگزار نمي‌شود

 

سرانجام پس از هفته‌ها نگراني جدي در مورد برگزار نشدن انتخابات شوراهاي ولسوالي‌ها، کميسيون انتخابات تائيد کرد که به دليل کم بودن شمار نامزدان در120 ولسوالي و نبود نامزدان زن در 40 ولسوالي افغانستان، انتخابات شوراي ولسوالي‌ها در زمان تعيين شده‌اش برگزار نخواهد شد.

اين در حاليست که پيش از اين نهادهاي ناظر برانتخابات، با انتقاد از عمل‌کردهاي کندُ و بي‌برنامه‌گي کميسيون انتخابات، گفته بودند که اين کميسيون آماده‌گي‌هاي لازم براي برگزاري انتخابات را ندارد و در بخش انتخابات شوراهاي ولسوالي‌ها هيچ آگاهي براي شهروندان افغانستان داده نشده است که با اين نقايص ممکن است انتخابات شوراهاي ولسوالي‌ها برگزار نشود.

در همين حال مسوولان کميسيون انتخابات به رسانه‌ها گفته اند که کمبود نامزدان در 120 ولسوالي و نبود نامزدان مرد و زن در 40 ولسوالي کشور، سبب شده است که برگزاري اين انتخابات، به اساس قانون انتخابات به تعويق بي‌افتد.

ماده يک‌صد و چهار، قانون انتخابات در چنين وضعيتي چنين حکم مي‌کند؛ “هرگاه اوضاع امنيتي، حوادث طبيعي و اصل نماينده‌گي عمومي و عادلانه را در تدوير انتخابات غير ممکن سازد و يا اين‌که به مشروعيت انتخابات صدمه برساند، انتخابات به پيشنهاد کميسيون و تاييد کميته‌ي متشکل از رييس و اعضاي شوراي امنيت ملي، رييسان شوراي ملي، رييس دادگاه عالي و رييس کميسيون نظارت برتطبيق قانون اساسي، از مدت تعيين شده‌اش، چهار ماه به‌تعويق مي‌افتد.”

عبدال‌عزيز ابراهيمي، سخن‌گوي کميسيون انتخابات گفته است، به دليل کمبود نامزدان در شوراهاي ولسوالي‌ها کميسيون انتخابات، مطابق ماده يک‌صد و چهار قانون انتخابات، موضوع را به کميته‌يي که در اين قانون پيش‌بيني شده، راجع ساخته است، تا در مورد سرنوشت برگزاري انتخابات شوراهاي ولسوالي‌ها تصميم اتخاذ شود.

يکي از شرايط برگزاري انتخابات شورا‌هاي ولسوالي‌ها اين است که از مجموع کرسي‌هاي اين شوراها، بايد 25 درصد آن‌ها را زنان تشکيل دهند، اما در حال حاضر در پهلوي اين که 40 ولسوالي هيچ کس خود را براي شوراهاي ولسوالي نامزد نکرده، شماري از زناني که در سراسر افغانستان براي انتخابات شوراهاي ولسوالي‌ها خود را نامزد کرده اند، 7 درصد است.

اين در حاليست که پيش از اين نيز نگراني‌هاي جدي از سهل انگاري کميسيون انتخابات در راستاي عملي نشدن برنامه‌هاي انتخاباتي وجود داشت و اين کميسيون نيز به نداشتن برنامه در اين خصوص بارها متهم شده بود، اما اعضاي کميسيون انتخابات همواره تاکيد مي‌کنند که پروسه انتخابات به صورت درست و برنامه‌ريزي شده به پيش مي‌رود.

از سويي‌هم نهادهاي ناظر بر انتخابات به اين باور اند که حکومت و کميسيون انتخابات در تباني با هم در راستاي برگزاري انتخابات28 ميزان جدي عمل نکرده اند و با استناد بر آن‌چه تاکنون انجام شده، اين نتيجه به دست مي‌آيد که حکومت هنوز هم اراده جدي به برگزاري انتخابات ندارد.

اين در حاليست که بر بنياد گزارش‌ها هم اکنون نزديک به 44 درصد محلات راي دهي مسدود اند و شماري ديگر از محلات راي دهي در مناطق دور دست افغانستان با تهديدهاي جدي امنيتي روبرو هستند که ممکن است بسياري از مردم در روز برگزاري انتخابات به دليل تهديدها به پاي صندوق‌هاي راي نيايند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید