جاسوسان خارجي ها نيز از فهرست نامزدان حذف شوند!

 

کميسيون ويژه بررسي نامزدان انتخابات پارلماني، آن عده کساني را که متهم به عمل کردهاي خلاف قانون و يا فرماندهي گروه هاي غير مسوول را داشتند، از فهرست نامزدان حذف کرده است.

اگر اين کميسيون در بررسي‌هاي خود زير تأثير و فشار حکومت قرار نگرفته و سياسي عمل نکرده باشد، کار درخور را انجام داده است و بايد از تصميم اين کميسيون حمايت کرد. اما موضوع قابل انديشه اين است که برخي از اين نامزدان که متهم به خلاف ورزي شده اند و آن گونه که در شبکه‌هاي اجتماعي نوعيت اتهام شان بازتاب يافته است و اگر حقيقت داشته باشد، بيشتر شان از مخالفان سياسي تيم حاکم اند و ممکن است چنين اشخاص به دلايل سياسي از فهرست نهايي حذف شده باشند و بايد مطابق قانون به آن‌ها فرصت داده شود که در فضاي آزاد و دموکراتيک از خود شان دفاع کنند و اتهام‌ها را رد نمايند.

به همين گونه موضوع ديگر قابل تأمل با ملاحظه نوعيت اتهام‌ها اين است که جاسوسي به خارجي‌ها و استخبارات کشورهاي بيروني که خيانت ملي تلقي مي‌شود، خلاف ورزي تلقي نشده و اين اتهام اصلن در بررسي کار کميسيون ويژه ديده نشده است.

در حالي افغانستان در وضعيتي است که برخي از کشورهاي خارجي و شبکه‌هاي استخباراتي مزدوران و اجنت‌هاي شان را با شيوه‌هاي گوناگون در کرسي‌هاي بلند دولت افغانستان نصب کرده و يا مي کنند و اين مزدوران خارجي‌ها که ظاهرن سنگ دفاع از کشور را به سينه مي‌زنند و خود شان را طرف‌دار نظام مردم سالار و منافع کشور معرفي مي‎دارند، اما در خفا به خارجي‌ها جاسوسي مي‌کنند و منافع آن‌ها را نسبت به منافع مردم و کشور ترجيح مي‌دهند و در خدمت برنامه‌هاي استخباراتي شان قرار دارند، بايد از سوي کميسيون ويژه بررسي، شناسايي و از فهرست نهايي به مانند فرماندهان گروه‌هاي مسلح غير مسوول حذف شوند.

همان گونه که منافع مردم افغانستان از سوي تفنگ‌داران غير مسوول مورد تهديد قرار گرفته است، جاسوسان خارجي‌ها نيز تهديد جدي براي مردم است و باور داريم که اين خاينان ملي هم بايد از فهرست خذف شوند و اين تصميم با استقبال مردم مقابل خواهد شد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید