25 نامزد پارلماني از فهرست نهايي حذف شدند

 

رييس کميسيون شکايات انتخاباتي گفته است که کميسيون ويژه بررسي نامزدان متهم عمل‌کردهاي خلاف قانون و يا فرماندهي گروه‌هاي مسلح غير قانوني، 25 نامزد مجلس نماينده‌گان را از فهرست نهايي نامزدان حذف کرده است.

از چندي به‌اين سو کميسيون ويژه بررسي نامزدان متهم به عضويت يا فرماندهي گروه‌هاي مسلح غير قانوني ايجاد شده تا شکايات پيرامون نامزدان در اين زمينه را بررسي کند.

عبدالعزير آريايي رييس کميسيون شکايات انتخاباتي، مسووليت رياست کميسيون ويژه بررسي نامزدان متهم به عضويت يا فرماندهي گروه‌هاي مسلح غير قانوني را به عهده دارد. اعضاي آن نماينده‌‌گان وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملي، رياست عمومي امنيت ملي و اداره ارگان‌هاي محلي هستند.

آقاي آريايي، روز جمعه (12 اسد) در صفحه فيسبوکش نوشته است: «ساعت يازده شب پنجشنبه مورخ 11 اسد، با اتفاق هم‌کارانم 230 اعتراض/ شکايت مربوط به کميسيون بررسي را بالاخره تمام کرديم که در نتيجه 25 تن حذف، 37 تن اخطار، 7 تن توصيه و شکايات مربوط به 67 تن رد گرديد.»

آقاي آريايي توضيحات بيشتري در اين باره نداده است.

اين در حالي است که بسياري از نهادهاي جامعه مدني بارها از کميسيون ويژه بررسي نامزدان متهم به عضويت يا فرماندهي گروه‌هاي مسلح غير قانوني خواسته اند تا افراد متهم به فساد و قانون شکن را از فهرست نهايي کانديداهاي مجلس نماينده‌گان حذف کنند.

اين نهادها نگران اند که کميسيون ويژه بررسي نامزدان متهم به عضويت يا فرماندهي گروه‌هاي مسلح غير قانوني زير فشارهاي سياسي قرار گرفته و نتوانند کارشان را به درستي انجام
دهند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید