پاپ فرانسیس؛ مجازات اعدام غيرقابل پذيرش است

 

پاپ فرانسيس آموزه کليساي کاتوليک مجازات اعدام را تغيير داد و در سياست جديدي که متن آن چند روز پيش نشر شد، گفته است، مجازات اعدام همواره ناروا است، چون حمله به حرمت ذاتي همه انسانهاست.

به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، پاپ فرانسيس اين تغيير در آموزههاي رسمي کليساي کاتوليک را تصويب کرده است. قبل از اين در آموزههاي رسمي کليساي کاتوليک به کارگيري مجازات اعدام «اگر تنها راه مؤثر براي دفاع از زندهگي انسانها در برابر يک متجاوز ظالم باشد»، جايز شمرده ميشد.

در آموزه جديد گفته ميشود که سياست پيشين منسوخ شده، راههاي ديگري براي حفاظت از مصالح عمومي وجود دارد و کليسا بايد، به تلاش براي پايان دادن به اجراي مجازات مرگ متعهد شود.

در بخشي از اين آموزه جديد که در ماه مي امسال تصويب، اما چند روز پيش منتشر شد، گفته ميشود: «کليسا بر اساس روح انجيل آموزش ميدهد که مجازات اعدام نارواست چون حمله به حرمت و مصونيت فرد است و براي لغو اين مجازات در سراسر  جهان تلاش ميکند.»

مجازات اعدام در بخش اعظم اروپا و امريکاي جنوبي لغو شده، اما هنوز در امريکا و برخي کشورها در آسيا، آفريقا و خاورميانه اجرا ميشود. در روزهاي اخير نيز رجب طيب اردوغان، رييسجمهوري ترکيه، گفت که ممکن است به زودي براي بازگرداندن مجازات اعدام اقدام کند.

ترکيه به عنوان بخشي از اقدامات آن کشور براي پيوستن به اتحاديه اروپا، در سال 2004 مجازات اعدام را لغو کرد.

رييس دفتر تعليم و طريقت واتيکان در نامهاي که همراه با اين تغيير منتشر شد گفت ديدگاه جديد در مورد مجازات اعدام در تضاد با آموزههاي قبلي کليسا نيست، بلکه تکامل آنهاست.

کاردينال لوييس لاداريا گفته است: «در واقع اگر در شرايط سياسي و اجتماعي گذشته مجازات اعدام يک روش قابل قبول براي حفاظت از مصالح عموم تلقي ميشد، امروز درک رايج اين است که حرمت يک فرد حتا پس از ارتکاب شديدترين جرايم از بين نميرود.»

خبرگزاري آسوشيتدپرس تصريح کرده است که پاپ فرانسيس همواره با مجازات اعدام مخالف بوده و تاکيد کرده هر چقدر هم که جرم شنيع باشد اين مجازات قابل توجيه نيست. او تصميم خود براي تغيير آموزههاي کليساي کاتوليک در مورد مجازات اعدام را اکتبر سال گذشته و همزمان با بيستوپنجمين سالگرد تدوين و انتشار اين آموزهها اعلام کرد.

آموزههاي کليسا در دوران پاپ ژان پل دوم انتشار يافت و راهنماي بسيار سادهاي از ديدگاههاي کليسا در مورد همه امور معنوي و دنيوي است.

پاپ فرانسيس در سخنراني خود در مراسم سال گذشته گفته بود، مجازات اعدام ناقض روح انجيل و به معناي کشتن آگاهانه يک انسان است که در چشم خالق همواره مقدس است.

او اذعان کرد که حتا دولت واتيکان نيز در گذشته «اجراي اين مجازات شديد و غيرانساني» را جايز دانسته است. اما گفت واتيکان با پذيرش ذهنيتي که بيشتر حقوقي بود تا مسيحي مرتکب اشتباه شده و اکنون درک درستتري دارد.

عفو بينالملل که مدتهاست براي لغو مجازات اعدام در سراسر جهان مبارزه ميکند، با استقبال از اين تغيير، آن را «گام بسيار مهمي» توصيف کرد.

ريکاردو نوري سخنگوي عفو بينالملل در ايتاليا گفت: «کليساي کاتوليک در گذشته نيز به نوعي مخالفت خود با مجازات اعدام را ابراز کرده بود، اما اکنون اين موضع را با صراحت کامل و بدون ابهام اعلام کرده است.»

او در عين حال تصميم کليسا براي ايفاي نقش فعال در مبارزه براي لغو مجازات اعدام در سراسر جهان را ستود.

 

اشتراک گذاری:

نظر بدهید