از 141 نامزد حذف شده ، نام‌هاي104 تن‌شان شامل فهرست نهايي شدند

 

کميسيون شکايات انتخاباتي گفته است، از مجموع 141 تن نامزدان انتخابات پارلماني که از فهرست ابتدايي نامزدان حذف شده بودند، 104 تن‌شان دوباره به فهرست نهايي نامزدان شده اند.

عبدال‌بصير فايز عضو و سخن‌گوي کميسيون شکايات انتخاباتي به «راديو آزادي” گفته است، پس از بررسي شکايات اين افراد، فهرست نام‌هاي‌شان به کميسيون انتخابات فرستاده مي‌شود.

به گفته او، شماري از اين افراد به دليل مشکل در اسناد‌ شان نتوانستند که به فهرست نهايي نامزدان انتخابات پارلماني راه يابند.

او، گفته است: ” پس از پايان مراحل رسيده‌گي به شکايات و تصميم‌گيري کميسيون، روزيکشنبه(14اسد) از مجموع 134 تن که شکايات درج کرده بودند، 104 تن‌شان به فهرست نهايي راه يافتند و از 30 تن‌شان اعتراضات‌شان غير موجه خوانده شد و از سوي کميسيون شکايات رد گرديدند.»

کميسيون انتخابات در مجموع 141 تن را از فهرست ابتدايي کانديدانامزدان انتخابات پارلماني حذف کرده بود که از اين ميان 134 تن‌شان به کميسيون شکايات انتخاباتي عارض شده بودند.

شناسنامه‌هاي تکراري، مشکل در اسناد فزيکي و برخي مسايل ديگر از عوامل عمده حذف نام اين افراد از فهرست ابتدايي نامزدان احتمالي خوانده شده بود.

از سويي‌هم يوسف رشيد رييس اجرايي بنياد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان، گفته است، کارهاي هر دو کميسيون از نظر آنان بگونه لازم شفاف نبوده‌است.

آقاي رشيد در مورد راه‌يابي اين افراد به فهرست نهايي نامزدان انتخابات انتخابات پارلماني، گفته است: “ما در آن زمان نيز ابراز نگراني کرديم و گفتيم که ممکن در کار‌هاي‌شان نارسايي‌ها وجود داشته باشد، حالا که کميسيون شکايات نام‌هاي اين افراد را دوباره شامل فهرست ساخته، نشست‌هاي اين کميسون علني نبود، اما ايجاب مي‌کرد، تا شکايات آنان مطابق قانون به شکل علني بررسي مي‌شد.»

در همين حال کميسيون شکايات انتخاباتي گفته است، تا اخير هفته جاري شکايات در مورد نامزدان از سوي اين کميسيون تکميل گرديده و فهرست نهايي به کميسيون انتخابات فرستاده خواهد شد.

تا هنوز مشخص نيست که چه تعداد از نامزدان که از آنان شکايات ثبت شده از فهرست نهايي حذف خواهند شد، اما نشر گزارش‌ها از حذف نام‌هاي برخي از اين نامزدان احتمالي در چند روز اخير اعتراض‌هاي را در پي داشت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید