مجلس امروز سه مقام امنیتی را استیضاح می کند

استیضاح وزیران امنیتی به دلیل حمله مهاجمان مسلح بر شفاخانه نظامی سردارمحمد داوود خان، امروز در آجندای مجلس نماینده‌گان گرفته شده است.
گفتنی است که برخی از نماینده‌گان مجلس در نشست عمومی روز گذشته مجلس تأکید کردند که آقای غنی از تصمیم استیضاح وزیران امنیتی توسط مجلس نماینده‌گان به شدت ابراز ناراحتی کرده و هشدار داده است که مجلس نماینده‌گان را لغو می کند.
اما اعضای مجلس به این تصمیم خویش قاطع اند و گفته اندکه سه مقام امنیتی در جلسه روزدوشنبه 7 حمل باید در مجلس حاضر شوند.
تا حال معلوم نیست که این سه مقام امنیتی در غربال مجلس نماینده‌گان باقی خواهند ماند؟

اشتراک گذاری:

نظر بدهید