داکترخارا در محفل تجلیل از روز جهانی توبرکلوز: به عوض دستگیری مریضان توبرکلوز سرو صورت آواز خوانان را با دالر می‌پوشانند

از روز جهانی توبرکلوز در کابل تجلیل به عمل آمد.
به گزارش خبرنگار آرمان ملی، دیروز از روزجهانی توبرکلوز با حضور داشت تعدادی از داکتران، کارمندان بخش های صحی و نماینده ‌گان نهادهای بین‌المللی در کابل تجلیل به عمل آمد.
در این محفل داکتر محمدجان نعیم معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه، نماینده سازمان صحی جهان، نماینده اداره توسعه‌یی سازمان ملل متحد در کابل UNDP در رابطه به دستآوردها و فعالیت های نهادهای ملی وبین‌المللی در کاهش و توقف مرض توبرکلوز صحبت کردند.
به همین گونه داکتر مرغله خارا به نماینده‌گی از همکاران توقف توبرکلوز صحبت کرد و در قسمتی از سخنان خود گفت: برخی مسؤولیت شان را در پیوند به مریضان توبرکلوز انجام نمی‌دهند در حالی که برای کاهش توبرکلوز و دستگیری از مریضان مبتلا به این مرض به همکاری همه‌ی مردم نیاز است.
وی گفت: برخی به عوض این که پول شان را برای دستگیری مریضان توبرکلوز هزینه کنند، سرو صورت آواز خوان را که در آهنگ خود، نام وی را می گیرند می پوشانند و کاپی دالر را به او تحفه می دهند.
خانم خارا اضافه کرد که اگر همه‌ مردم در کاهش توبرکلوز که زنده گی برخی را تهدید می‌کند، سهم بگیرند، از مرگ و میر مریضان توبرکلوز جلوگیری شده و این مرض کاهش قابل ملاحظه خواهد یافت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید