کاروان صلح خواهان مهاجران افغانستاني از پاکستان به کابل رسيد

 

اعضاي کاروان صلح خواهان مهاجران افغانستان که نزديک به پنجاه روز پيش از ايالت خيبرپشتونخواه پاکستان به سمت کشور حرکت کرده بودند، هم اکنون به کابل رسيده و خواهان پايان جنگ در افغانستان شدند.

اعضاي اين کاروان روز سه شنبه (16 اسد) در يک نشست خبري در کابل حضور يافته و از طرف هاي درگير جنگ از جمله حکومت و طالبان خواستند که به جنگ خانمانسوز در کشور نقطه پايان گذاشته و با هم صلح کنند.

نظام الدين شينواري يکي از اعضاي اين کاروان در اين نشست گفت که تمام اقشار جامعه افغانستان از دوام جنگ در کشور خسته شده اند و طرفدار ختم جنگ، تحقق صلح و ثبات در کشور مي باشند.

آقاي شينواري همچنان گفت، هم اکنون صلح به يک خواسته ملي مردم افغانستان بدل شده و طرف هاي درگير جنگ در کشور بايد به اين خواسته مردم لبيک گفته جنگ را خاتمه دهند و به روند صلح حاضر شوند.

او، از حکومت و طالبان خواست که در پاسخ خواسته هاي برحق شهروندان افغانستان، آتش بس اعلام نموده و به دوام جنگ و نابساماني در کشور نقطه پايان بگذارند.

در همين حال نور حبيب حبيب عضو ديگر اين کاروان و رييس شوراي مديران مکتب هاي افغاني مقيم پاکستان نيز دوام جنگ در کشور را زمينه ساز بي خانماني و تعميق بي سوادي و جهل در ميان شهروندان کشور عنوان کرد.

آقاي حبيب گفت که چهل سال جنگ نسل هاي پيهم افغانستان را بي سواد به بار آورده و هم اکنون فرصت آموزش و پرورش نيز روز به روز درميان شهروندان که مهاجر مي باشند کمتر مي شود.

او، از وضعيت کودکان مهاجر افغانستاني در پاکستان ابراز نگراني کرده بيان داشت که کودکان مهاجر روز به روز فرصت هاي آموزش و پرورش را به دليل دوام جنگ و بي توجهي کشورهاي همسايه به وضع مهاجرين از دست مي دهند که اين مسأله نگران کننده است.

آقاي حبيب نيز از طرف هاي درگير جنگ خواست که به درگيري شان نقطه پايان گذاشته و دريچه رشد و توسعه را فراراه مردم بگشايند.

کاروان صلح خواهان مهاجرين افغانستاني از پاکستان با طي کردن چند صد کيلومتر درحالي به کابل رسيده و خواهان برقراري آتش بس و شروع مذاکرات شده اند که پيش از اين کاروان مشابه از ولايت هلمند افغانستان حرکت کرده و پس از گذشتن از چندين ولايت وارد کابل شدند.

اين کاروان هفته ها در مقابل ساختمان سازمان ملل، سفارت امريکا، روسيه، بريتانيا و غيره خيمه هاي تحصن برپا کرده و از کشورهاي که درصلح و جنگ افغانستان دخيل اند خواستار پايان جنگ در کشور شده اند.

برخي از سفراي کشورهاي خارجي در ديدار با اين صلح خواهان، خواسته هاي مردم افغانستان را برحق دانسته و تعهد سپردند که  از روند صلح افغانستان به مالکيت افغانستاني ها حمايت کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید