سازمان ملل؛ جنگ در سوريه 400 ميليارد دالر خساره وارد کرده است

 

کميته اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد براي غرب آسيا (اسکوا) ميزان خسارات سوريه در طول جنگ هفت ساله را 400 ميليارد دالر برآورد کرد.

‌ کميته اقتصادي و اجتماعي غرب آسيا در سازمان ملل متحد (اسکوا) در پايان نشست خود با حضور 50 کارشناس سوري و بين‌المللي در بيروت پايتخت لبنان به بررسي خسارت‌هاي وارده بر سوريه در طول هفت سال جنگ داخلي در اين کشور پرداخت.

اين کميته ميزان خسارات وارد شده به زير ساخت‌هاي سوريه در طول هفت سال جنگ و درگيري در اين کشور را بيش از 388 ميليارد دالر  تخمين زد، اين در حالي است که اين رقم شامل تلفات انساني نمي‌شود.

طبق برآورد کميسيون اقتصادي و اجتماعي ملل متحد براي غرب آسيا، خسارات مادي جنگ – آسيب‌هاي وارده به خانه‌ها، جاده‌ها، زيربناها و غيره – 120 ميليارد دالر است.

به گفته اين نهاد بين المللي، هزينه‌هايي که به دليل جنگ به بخش توليدي سوريه وارد آمده يا در واقع آسيبي که به توليد ناخالص داخلي سوريه زده شده است، 268 ميليارد دالر تخمين مي‌شود.

بحران سوريه که از سال 2011 بالا گرفت، نيمي از مردم اين کشور را آواره و مجبور به مهاجرت کرد و در نتيجه اين بحران بيش از 350 هزار تن نيز کشته شدند.

اسکوا اعلام کرد، گزارش مفصل درباره اوضاع سوريه را در ماه سپتامبر منتشر خواهد شد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید