هواپیمای به سرقت رفته از فرودگاه امریکایی سقوط کرد

مقام های امریکایی گفته اند هواپیمایی که بدون مجوز از فرودگاه بین المللی سیاتلتاکوما پرواز کرده بود در دریا سقوط کرده است. این هواپیما مسافری نداشته است. به گزارش بی بی سی؛  پولیس گفته است این اتفاق، تروریستی نبوده و فردی که هواپیما را به پرواز در آورد، مکانیک یک شرکت هواپیمایی بوده و تمایل به خودکشی داشته است. به دنبال پرواز بدون مجوز یک فروند هواپیمای مسافربری از فرودگاه بین المللی سیاتل-تاکوما در امریکا کلیه پروازهای این فرودگاه به حالت تعلیق در آمدند. گزارش شده به دنبال پرواز این هواپیما، دو  به پرواز در آمدند.۱5جنگنده افتصاویری از پرواز این هواپیما در شبکه های اجتماعی منتشر شده اند. 29 مقام های امریکایی گفته اند، یک مکانیک ساله شرکت هواپیمایی، بدون مجوز این هواپیمای بدون مسافر را به پرواز در آورده بود.

این هواپیما در نزدیکی جزیره کترون در نزدیکی یک مرکز تجهیزات نظامی سقوط کرده است. مراقبت پرواز تلاش کرد با خلبان که تا کنون هویت او فاش نشده تماس بگیرد و او را قانع کند تا در امنیت هواپیما را به زمین نشاند. فعالیت این فرودگاه بین المللی اکنون از سر گرفته شده است. هواپیمای به پرواز در آمده از آن شرکت هواپیمایی هرایزن متعلق به آلاسکا ایر و از  بوده است

اشتراک گذاری:

نظر بدهید