انگيزه مخالفت با سيستم بايمتريک در انتخابات چيست؟

 

احمد ذکي پوينده 

اگر در انتخابات پارلماني آينده سيستم بايومتريک به کار گرفته نشود، حجم وسيعي از تقلب انتخابات را نشانه خواهد گرفت و امکان بروز تقلب نيز در اين انتخابات تا حد بالايي محتمل است.

چند روز پيش کميسيون انتخابات اعلام کرد که اين کميسيون بنا به مشکلات زماني و نبود امکانات، نمي‌تواند در انتخابات پارلماني پيش رو از سيستم بايومتريک استفاده کند.

اين تصميم کميسيون انتخابات در حالي گرفته مي‌شود که چندي پيش شماري از احزاب مطرح سياسي کشور بر لزوم استفاده از سيستم بايومتريک، تغيير نظام انتخاباتي از راي واحد غيرقابل انتقال به راي واحد قابل انتقال و هم‌چنان دادن نقش نظارتي به احزاب سياسي در چندين مرحله پروسه انتخابات تاکيد کرده بودند.

احزاب سياسي در آن وقت هم‌چنان تاکيد کرده بودند در صورتي که حکومت و نهادهاي انتخاباتي به خواست آنان رسيده‌گي نکنند، مانع از برگزاري پروسه انتخابات مي‌شوند.

از سوي ديگر، اما کميسيون انتخابات و حکومت افغانستان مي‌گويند، استفاده از تکنولوژي بايومتريک در انتخابات پيش رو امکان پذير نيست و نياز به وقت و امکانات زياد دارد که اکنون در اختيار کميسيون و حکومت نيست.

باورها بر اين است که اگر در انتخابات پارلماني آينده سيستم بايومتريک به کار گرفته نشود، حجم وسيعي از تقلب انتخابات را نشانه خواهد گرفت. امکان بروز تقلب نيز در اين انتخابات تا حد بالايي محتمل است. گزارش‌هايي وجود دارد که آمار درستي از تعداد راي دهنده‌گان ثبت نام شده در کميسيون در دست نيست.

با اين وصف، امکان بروز تقلب در اين انتخابات بيش از انتخابات گذشته محتمل است. ناامني، ديگر عامل تقلب در انتخابات آينده مي‌تواند باشد. نقاط ناامن کشور هم‌واره شاهد تقلب‌هاي گسترده انتخاباتي بوده و متقلبان با استفاده از خلاي امنيتي به نفع خوش تقلب کرده اند.

به نظر مي‌رسد حکومت افغانستان به بهانه کمبود وقت و امکانات درصدد مهندسي نتايج انتخابات پيش رو است.

فراموش نبايد کرد که نتيجه کلي انتخابات براي تيم حاکم از اهميت زيادي برخوردار است. ارگ رياست اگر بتواند نتيجه مطلوب را از انتخابات پارلماني پيش رو به دست آورد، تا حدي مي‌تواند کار را به نفع خود پيش ببرد. با اين حساب، خانه ملت بازوي قدرتي براي تيم حاکم مي‌شود که ديگر مخالفت‌هاي جدي از آنان سر نمي‌زند. اکنون حکومت تمام تلاش خود را به کار بسته تا پس از اين هم بر «پارلمان» اين فلتر قدرت‌مند سياسي و حکومتي، سيطره داشته باشد.

فرض را بر اين که ممکن تا زمان برگزاري انتخابات پارلماني( 28 ميزان) وقت کافي در اختيار حکومت و کميسيون انتخابات نباشد و نياز به زمان بيش‌تري باشد، در اين حال، آيا نتيجه انتخابات سراسر تقلب به نفع دستگاه سياسي و مردم است، يا اين که با چند ماه تأخير، زمينه يک انتخابات سالم و شفاف برگزار شود که هم سبب قانون‌مندي، توسعه سياسي و بالنده‌گي جامعه مي‌شود و هم نتيجه آن براي همه قابل قبول است؟

اکنون دو راه در پيش است: يا اين که مردم افغانستان تن به يک انتخابات زودهنگام و پر از تقلب دهند و يا اين که با اندکي تأخير و با استفاده از معيارهاي قابل قبول و عادلانه که زمينه بروز تقلب را از بين مي‌برد، شاهد انتخاباتي باشند که نتيجه واقعي راي آن‌ها باشد!

با اين همه، اگر حکومت افغانستان و نهادهاي انتخاباتي، اين بار هم در يک آزمون حساس و ملي، ناکام شوند، پيامد اين روند ناکام، تا دير زمان ادامه خواهد يافت و بار ديگر درامه دموکراسي در افغانستان به مضحکه گرفته خواهد شد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید