کارنامه سياه آقاي غني در چهارسال گذشته

 

محمد نسيم جعفري

عده‌يي گمان مي‌‌کنند که با کتمان واقعيت‌ها وضعيت بهتر و واقعيت‌ها تغيير مي‌کند، بنابراين هر کسي که واقعيت‌ها را بيان و از کوتاهي حکومت و نيروهاي امنيتي انتقاد کند فوري او را متهم به جاسوسي کشورهاي همسايه و بيگانه‌گان و يا متهم به سخن‌گويي براي طالبان مي‌کنند و داد و بيدادشان بلند مي‌شود که چرا، «روحيه‌ي نيروهاي امنيتي را تضعيف مي‌کنيد.»

اگر به گونه بي‌طرفانه و به دور از کينه و کدورت کارنامه حکومت آقاي غني و نيروهاي امنيتي را در طول چهار سال گذشته بررسي کنيم و ببينيم که چگونه بوده است، به اين نيتجه دست خواهيم يافت که کارنامه‌هاي آقاي غني بيشتر از آن که  زمينه رفاه و آسايش را به شهروندان افغانستان فراهم کرده باشد، بيشتر سياه بوده و شهروندان اين کشور را در فقر و تنگ‌دستي بيشر فرو برده و گليم غم را بر خانه‌هاي مردم هموار کرده است.

از زمان روي‌کار آمدن حکومت غني نيروهاي امنيتي در برابر يک مشت شورشي کاملن زمين‌گير شده و تحقير شده‌اند، نه تنها کوچک‌ترين پيروزي را در برابر گروه طالبان به دست نياورده اند، بلکه شکست‌هاي پياپي را نيز تجربه کرده و حتا نتوانسته‌اند از پاسگاه‌ها امنيتي و قلم‌رو تحت کنترل‌شان حفاظت کنند.

قريب به نيمي قلم‌رو کشور را در فارياب، جوزجان، بدخشان، سرپل، بادغيس، هرات، فراه، هلمند، ارزگان، بغلان، غزني و…  از دست داده‌ اند و در اين چهار سال حتا يک مورد سراغ نداريم که ارتش ملي حمله تهاجمي بر مواضع گروه طالبان انجام داده باشند و مناطقي را از آن‌ها گرفته باشند.

تهاجم را بگذار، نيروهاي امنيتي در برابر يک مشت شورشي چنان ضعيف و ناکارآمد ظاهر شده‌اند که حتا در برابر تهاجم طالبان از خود، تجهيزات نظامي و مناطق کنترل‌شان به درستي دفاع نکرده و هميشه شکست خورده و تجهيزات نظامي شان را از دست داده‌اند.

روحيه‌ي نيروهاي امنيتي با گفتن واقعيت‌ها تضعيف نشده و نمي‌شو‌د، بلکه کمر نيروهاي امنيتي را غني و رهبران نهادهاي امنيتي شکسته‌اند ضعف رهبري، نهادهاي امنيتي ما را چنان فلج کرده است که اين نيروها با داشتن قواي هوايي، توپ و تانک و کماندو و… هميشه در برابر يک مشت شورشي بي‌سروپا تن به شکست و حقارت داده‌اند.

اين واقعيت تلخي است که همه مي‌دانند که تنها در شش ماه گذشته تمام ولسوالي‌هاي ولايت غزني به جز چند ولسوالي هزاره‌نشين از کنترل حکومت و نيروهاي امنيتي خارج شده و بيش از پنجصد نيروي امنيتي کشته شده‌اند.

نيروهاي امنيتي با تمام سازوبرگ نظامي شان در غزني چنان ضعيف ظاهر شدند که حتا از شهر غزني هم محافظت نتوانستند و طالبان توانستند تمام ادارات و پاسگاه‌هاي امنيتي يکي پي ديگر به تصرف خود دراورند و تجهيزات و امکانات نظامي اين پاسگاه را به خود ببرند و پاسگاه‌ها را به آتش بکشند.

حالا اگر ما به دروغ بگوييم که غزني آرام است و نيروهاي امنيتي توانسته‌اند طالبان را شکست بدهند و تا مرز پاکستان آنان را عق رانده اند واقعيت‌هاي موجود تغيير نمي‌کند، بنا بر اين نياز است به‌جاي کتمان واقعيت‌ها و پنهان کردن ضعف، ناتواني و ناکارآمدي رهبران اداره‌هاي امنيتي، فرمانده کل اعلا، وزيران دفاع ، امور داخله، رييس امنيت ملي و فرماندهان قول‌اردوها و فرقه‌ها و فرماندهان پوليس ولايت‌ها را با انتقادها، نشان‌دادن ضعف‌ها و بيان واقعيت‌ها تحت فشار قرار دهيم تا استراتژي جنگ و دفاع را تغيير دهند و نگذارند بيش از اين نيروهاي امنيتي ما در برابر يک مشت شورشي، تحقير شوند و هر روز طعم تلخ شکست را چشيده و دسته‌دسته کشته شوند.

استراتيژي جنگ بايد، از دفاع به تهاجم تغيير يابد، زيرا چهار سال گذشته  تجربه سابت ساخت که  نيروهاي امنيتي افغانستان  در دفاع از کشور در  جنگ عليه هراس افگنان طالب به طور کامل ناکام بوده و هميشه غافل‌گير شده و کشته داده  و تجهيزات‌شان به دست گروه طالبان افتاده است.

ضعف و درمانده‌گي نهادهاي امنيتي در برابر يک مشت شورشي به هيچ وجه قابل انکار و قابل دفاع نيست، اما مشکل اساسي اين است که شماري از افرادي در راس اين نيروها گماشته شده اند، فاقد تجربه نظامي و هستند و از سويي‌هم هم‌واره مسايل قومي را به شايسته‌سلاري و کارفهمي ترجيع داده اند که اين چالش نيز سبب زمين‌گير شدن نيروهاي امنيتي و دفاعي در ميدان‌هاي نبرد شده است.  فساد اداري و مالي در اداره‌هاي امنيتي و دفاعي نيز بخش ديگري از عوامل شکست نيروهاي ارتش و پوليس در ميدان‌هاي جنگ به حساب مي‌ايد.  آن گونه که نهاد باز رس امريکايي در امور بازسازي افغانستان يا سيگار، چندي پيش گزارش داد بخشي از سلاح و مهمات نيروهاي ارتش در ولايت توسط فرماند‌هان اين نيروها دزدي شده و به گروه طالبان به فروش مي‌رسد که اين موضوع را مي‌توان يک فاجعه در سطح نيروهاي ارتش و پوليس عنوان کرد، زيرا سربازان ارتش و پوليس توسط مرمي خودشان که به دست طالبان قرار داده مي‌شود، کشته مي‌شوند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید