برگزاري «مادر تظاهرات» در تل آويو در مخالفت با قانون «دولت‌-‌ملت يهود»

 

ده‌ها هزار عرب ساکن اسرائيل، با گرد همايي اعتراضي در تل آويو عليه قانون «دولت- ملت يهود» راه‌پيمايي کردند.

اين نخستين بار است‌که انبوه اعرابِ اکثرن مسلمان شهروند اسرائيل، نه در شهرهاي محل زنده‌گي خود بلکه در تل آويو راه‌پيمايي اعتراضي را سامان دادند؛ آن‌ها اين راه‌پيمايي را به دليل شمار زياد شرکت‌کننده‌گان
«مادر تظاهرات» لقب دادند.

برگزارکننده‌گان اين راه‌پيمايي به پوليس قول داده بودند که گردهمايي آن‌ها بدون پرچم باشد، اما پرچم کشور فلسطين در دست چند تظاهرکننده بود و شماري نيز پرچم‌هاي اسرائيل را به اهتزاز درآوردند، تا بر شهروندي خود در اين کشور تاکيد کنند.

يک تظاهرکننده سال‌خورده با لباس سنتي عربي با شعاري بر دستش نوشته است: «پيش از تشکيل اسرائيل من اين‌جا زنده‌گي مي‌کردم؛ نژادپرستي بس است؛ قانون دولت » ملت يهود مساوي با آپارتايد است.»

شامگاه شنبه گذشته نيز حدود 90 هزار تن از 130 هزار عرب طايفه دروزي ساکن اسرائيل راه‌پيمايي مشابهي در تل آويو عليه قانون «دولت – ملت يهود» برگزار کرده بودند.

مجلس اسرائيل در ماه گذشته لايحه ارائه شده از سوي دولت بنيامين نتانياهو را براي توصيف اسرائيل به عنوان کشوري براي قوم يهود که اکثريت يهودي در آن حق انحصاري تعيين سرنوشت را داشته باشد، تصويب کرد.

قانون «دولت- ملت يهود» که 70 سال پس از تأسيس اسرائيل تصويب شده، از جمله، عربي را از دو زبان رسمي کشور حذف کرده، تاکيد بيش‌تري بر اورشليم به عنوان پايتخت هميشه‌گي اسرائيل نهاده و شهرک‌سازي‌ها را ارزش ناميده است، امري که احتمال گسترش شهرک‌سازي‌ها در اراضي فلسطين‌نشين را تقويت کرده است.

اعراب و ساير غير يهوديان گفته اند که تصويب اين قانون آن‌ها را به شهروندان درجه دوم مبدل مي‌کند، در حالي که اسرائيل در هفت دهه موجوديتش، نظام خود را مردم‌سالار معرفي مي‌کرد.

ايمن عوده رهبر فراکسيون نماينده‌گان عرب در مجلس اسرائيل در سخن‌راني که در اين اين راه‌پيمايي داشت، گفته است، اعتراضات تازه آغاز شده و اقدامات بيشتري در راه خواهد بود.

داکتر احمد طيبي از اعضاي اين فراکسيون نيز گفته است که نماينده‌گان عرب به زودي به سفرهاي بين‌المللي عليه اين قانون خواهند رفت و روند اقدامات عليه آن را در سازمان ملل هم آغاز مي کنند.

محمد برکه از شخصيت‌هاي جامعه حدود دو ميليون نفري عرب‌هاي ساکن اسرائيل نيز در سخنراني خود در گردهمايي گفته است: «پرچم فلسطين نشان يک ملت سرکوب شده است؛ پرچم ملتي که دولت و کنست اسرائيل از طريق تصويب قانون مي‌خواهد آن را از تاريخ کنار بگذارد، اما اين پرچمِ باافتخار يک ملت است که مي ماند.»

به گفته رييس کميته عالي پي‌گيري مطالبات اعراب، اسرائيل براي عملي کردن قانونش، «يا بايد به کشتار دسته جمعي دست بزند يا کشوري آپارتايد شود»، اما «ما اعراب و يهوديان اين‌جا حضور داريم تا بگوييم که نمي‌توانيد اين کار را کنيد.»

محمد برکه گفته است که يهوديان بسياري نيز عليه اين قانون فعاليت مي‌کنند و در راه‌پيمايي حضور دارند و همه‌گي آمده اند، تا اين شرم‌ساري را پاک کنند.

در همين حال، به گزارش رسانه هاي اسرائيل، بنيامين نتانياهو  ديروز در نشست دولتش گفته است: «شب گذشته شاهد شعارهاي اعراب در ميدان رابين که قلب تل آويو است، و پرچم فلسطين در دست آن‌ها بوديم، اين‌ها شواهد قطعي براي حقانيت تصويب قانون دولت- ملت يهود است.»

به گفته نتانياهو: «آن‌ها مي‌خواهند قانون بازگشت يهوديان، سرود ملي و پرچم خود را لغو کنيم تا همان گونه که سخن‌گويان‌شان گفته اند، اسرائيل به »کشور اسرائيليِ فلسطيني يا کشوري براي همه شهروندانش« مبدل شود و حال، بيش از هر زمان ديگر ثابت شد که تصويب قانون براي تضمين آينده اسرائيل به عنوان کشور يهودي، الزامي بود.»

اشتراک گذاری:

نظر بدهید