ارگ و سپيدار از حذف شماري از نامزدان پارلماني از فهرست نهايي استقبال کردند

 

ارگ رياست جمهوري و قصر سپيدار مشترکن از تصميم حذف برخي نامزدان انتخابات پارلماني توسط کميسيون شکايات انتخاباتي، استقبال کرده‌اند.

ارگ رياست جمهوري با نشر خبرنامه‌اي گفته است: «حکومت وحدت ملي هم‌واره متعهد به برگزاري انتخابات شفاف، عادلانه و به موقع بوده و مي‌باشد، استقلاليت و صلاحيت‌هاي کميسيون‌هاي انتخاباتي در قانون واضح و تصريح شده است. حکومت احترام کامل به استقلاليت کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون شکايات انتخاباتي طبق قوانين نافذه کشور را داشته و دارد.»

در خبرنامه ارگ بدون هيچ‌گونه ابراز نظر مستقيم در مورد حذف نام برخي افراد از فهرست نهايي نامزدان انتخابات پارلماني گفته شده که برگزاري انتخابات به اساس تقويم اعلام شده، خواست ملت و دولت بوده و برخواسته از تعهد حکومت وحدت ملي به رعايت قانون اساسي افغانستان و ساير قوانين نافذه کشور مي‌باشد. بنابراين در برگزاري به موقع انتخابات هيچ‌گونه ترديد وجود ندارد.

خبرنامه افزوده که موفقيت اين پروسه و آزمون ملي منوط به هم‌کاري مردم و رعايت قوانين نافذه کشور توسط تمام اقشار و هم‌وطنان عزيز مي‌باشد.

رياست اجرايي حکومت نيز با نشر خبرنامه‌اي در صفحه فيسبوک خود از اين تصميم کميسيون شکايات انتخاباتي استقبال کرده است.

علي رضا روحاني سخن‌گو و عضو کميسيون انتخابات روز گذشته گفت که براساس تصميم نهايي کميسيون شکايات انتخاباتي نام 35 تن از نامزدان انتخابات پارلماني به دليل عضويت و فرماندهي در گروه‌هاي مسلح غير قانوني از فهرست نهايي نامزدان انتخابات آينده پارلماني حذف شده‌اند.

آقاي روحاني افزود که اين تصميم کميسيون ناشي از بررسي‌هاي دقيق وکارشناسانه و براساس شکايات شهروندان و اسنادي که عليه اين نامزدان در نهادهاي امنيتي، عدلي و قضايي کشور وجود داشته، گرفته شده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید