حادثه غزنی بی کفایتی رهبران حکومت را به نمایش گذاشت!

 

امروز جنگ غزنی وارد پنجمین روز خود شد، طالبان جنایتکار، غزنی را به ویرانه تبدیل کردند و برخی از ساختمان‌های دولتی را آتش زدند.

آن‌چه در غزنی اتفاق افتیده است، حکومت افغانستان و حامی آن امریکا از آن اطلاع داشت.

پیش از این حادثه هولناک، نماینده گان غزنی در مجلس نماینده گان با رهبران حکومت از جمله غنی که همواره به سرقوماندان اعلی بودن افتخار می‌کند و به خود می‌بالد دیدار داشتند و به او، نگرانی شان را در مورد سقوط غزنی به دست طالبان اظهار کردند.

به همین گونه این نماینده‌گان به وزیران داخله و دفاع و رییس عمومی امنیت ملی به صراحت گفته بودند که تدابیر گیرید در غیر آن طالبان وارد شهر غزنی خواهند شد.

با وجود این نگرانی‌ها، نه غنی و نه مسوولان امنیتی به تهدیدات غزنی از سوی تروریستان توجه نکردند و سرانجام غزنی به دست تروریستان سقوط کرد و ده‌ها فرد نظامی و غیر نظامی جان‌های شان را از دست دادند.

پس از این حادثه خون‌بار و ویرانی و قتل و کشتار مردم در غزنی، سخن‌گویان حکومت برای پوشش بی کفایتی رهبران و مسوولان حکومت و اغفال اذهان مردم می‌گویند و می‌نویسند که سرقوماندان اعلی به حادثه غزنی توجه کرده و نشست‌های امنیتی را برگزار و هدایت داده است، تا نیروهای کمکی به آن ولایت اعزام شود!!

به همین گونه نیروهای امریکایی هم گفتند، تا اکنون حدود پانزده عملیات هوایی را بر اهداف تروریستان در غزنی انجام داده اند!!

حال از غنی و امریکایی‌ها که حامی او، است پرسیده شود که چرا پیش از حادثه غزنی که طالبان آماده‌گی حمله بر آن ولایت را داشتند، نیروی کمکی اعزام نکردند و امریکایی‌ها، سنگرهای طالبان را بمباران نه نمودند؟

این پرسش در اذهان همه‌ی شهروندان کشور خطور می‌کند که باید حکومت  به آن پاسخ دهد.

یکی از شاهدان عینی که از هرات و مسیر کندهار- غزنی وارد کابل شده بود به آرمان ملی گفت، در همان روزی که جنگ غزنی آغاز شد، در جاده عمومی کندهار- کابل حدود پنجاه کانتینر و وسایط نظامی را دیده است که کاروان آن به سوی غزنی در حرکت بود.

احتمالن این کاروان اکمالاتی طالبان بود و تجهیزات نظامی از سوی منابع نا معلوم در اختیار آن‌ها قرار گرفته است تا جنگ غزنی را به پیش ببرند.

آیا امریکایی‌ها که حرکت مورچه را هم در زمین افغانستان زیر نظارت دارند، آماده‌گی و تحرکات طالبان را در غزنی احساس نکرده بودند و چرا سنگرها و تجمعات طالبان را پیش از این مورد حمله قرار ندادند؟

به هر صورت سقوط غزنی به دست طالبان یک بار دیگر بی کفایتی رهبران حکومت و مسوولان امنیتی را به نمایش گذاشته است.

با این ملاحظه شهروندان کشور از آن‌ها می‌خواهند که هر چه زودتر از سمت‌های شان استعفا دهند تا مردم مقدرات کشور را خود شان حل کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید