جنبش عدالت خواهي يک مرکز توزيع شناسنامه‌هاي الکترونيک را بسته کرد

 

جنبش عدالت خواهي مردمي با راه اندازي اعتراض در کابل يک مرکز توزيع شناسنامه‌هاي الکترونيکي  را بسته کرد.

جنبش عدالت خواهي مردمي روز دوشنبه (22 اسد) با راه اندازي اعتراض مدني، يک مرکز توزيع شناسنامه‌هاي الکترونيک را در منطقه خيرخانه شهر کابل بسته کرد.

اعضاي اين جنبش با شعارهاي؛ «ما افغان نيستيم»، از حکومت خواست تا روند توزيع شناسنامه‌هاي الکترونيک را متوقف سازد.

آنان ادعا دارند که اين روند از سوي ارگ رياست جمهوري به شکل تحميلي و غير قانوني آغاز شده است.

اعضاي اين جنبش مي‌گويند، ارگ رياست جمهوري توزيع شناسنامه‌هاي الکترونيک را به خاطر نفاق افگني ميان مردم افغانستان روي دست گرفته است.

آنان مخالف درج کلمه افغان در شناسنامه‌هاي الکترونيک هستند و تاکيد دارند که افغان مختص به پشتون‌ها گفته مي‌شود و بازگو کننده هويت ملي نيست.

پيش از نيز شمار زيادي از احزاب، جريان‌هاي سياسي و نماينده‌گان مردم در شوراي ملي با توزيع شناسنامه‌هاي الکترونيک مخالفت کرده بودند.

مخالفان توزيع شناسنامه‌هاي الکترونيک تاکيد دارند که اين روند مطابق به قانوني که در سال 1393 تصويب و به توشيح رييس جمهور نيز رسيده است بايد توزيع شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید