بلخی: منابع فساد در وزارت معارف شناسايي شدهاند

 

وزير معارف کشور ميگويد که منابع فساد در اين وزارت شناسايي و اقدامات عملي در راستاي مبارزه و امحاي آن آغاز شده است.

داکتر ميرويس بلخي وزير معارف ديروز در مراسمي در کابل با بيان اين که فساد در وزارت معارف وجود دارد، گفت: «ما از ماه حمل سال جاري تعهد بسيار جدي و اقدامات عملي در راستاي مبارزه با فساد را در وزارت معارف روي دست گرفته ايم و تاکنون تمام مراجع بسيار کلان و کوچک فساد در وزارت بررسي، شناسايي و دسته بندي شده اند.»

وزير معارف تصريح کرد که برخي کارها در اين وزرات که به هر دليلي کنُد بوده و فسادزا محسوب ميشود مديريت شده و به وزارتهاي مرتبط انتقال داده شده است.

آقاي بلخي همچنان به بيباوري مردم به شفافيت روندهاي کاري اين وزارت چون پروسههاي استخدام و ديگر امور اداري آن اشاره کرده و گفت: «ما تلاش ميکنيم با ابتکار عملي به ملت نشان دهيم که ميتوانند از اين پس به رهبري و روندهاي وزارت معارف اعتماد کنند.»

او، افزود که وزارت معارف در راستاي تحقق اين تعهد، استراتيژي مبارزه با فساد را در وزارت ترتيب داده و اقدامات عملي آن نيز صورت گرفته است.

آقاي بلخي همچنان از کار بر روي ايجاد ساختار تازه وزارت خبر داده علاوه کرد که به اين منظور از همه متخصصان بخش مديريت ساختاري دعوت کردهاند، تا کميتهاي از متخصصان ارشد در وزارت برگزار گردد. در اين کميته قرار است وزرات معارف براساس نياز مردم کشور و بازار کار ساختار بندي گردد.

او، افزود که در پي ايجاد اين ساختار تازه، مردم وزارتخانه اي عاري از فساد و يا با حداقل ممکن فساد را شاهد خواهند بود.

وزارت معارف روز سهشنبه، آزمون رقابتياي را در شهر کابل براي استخدام 100 نفر در وزارت معارف بر گزار کرد. اين آزمون دو روزه با اشتراک 1200 داوطلب روزچهارشنبه به پايان خواهد رسيد.

وزير معارف در مراسم آغاز اين آزمون به داوطلبان اطمينان داد که افراد شايسته به صورت کاملن شفاف و عادلانه برگزيده خواهند شد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید