ازحکومت ديگر نبايد انتظار داشت؛ مردم خود تصميم بگيرند

 

محمداشرف غني، در سفري که روز گذشته به ولايت غزني داشت، گفته است که ارتش پاکستان بايد درباره اين که چرا زخمي‌هاي جنگ ولايت غزني در شفاخانه‌هاي پاکستان مداوا مي‌شوند، پاسخ دهد.

اين اظهارات در حالي مطرح مي‌شود که حکومت پاکستان به گونه آشکار در امور افغانستان مداخله مي‌کند و از حاميان اصلي گروه‌هاي تروريستي به ويژه تروريستان طالب که هر روز شهروندان افغانستان را به قتل مي‌رساندند، به حساب مي‌آيد.

پيش از اين نيز حکومت افغانستان بارها پاکستان را به حمايت از گروه طالبان و مداخله در امور افغانستان متهم کرده است، اما واکنش‌هاي حکومت افغانستان مبني بر مداخلات پاکستان در امور افغانستان هيچ تغييري در سياست اسلام‌آباد به وجود نياورده و آن کشور هم‌چنان از هراس افگنان طالب حمايت مي‌کند.

با اين حال مي‌بايد حکومت افغانستان به صورت رسمي از حکومت پاکستان به سازمان ملل شکايت کند، زيرا مداخله آشکار و حمايت اسلام‌آباد از هراس افگنان طالب در افغانستان سبب شده است که هراس افگنان هر روز شهروندان افغانستان را به صورت وحشيانه به قتل برسانند و اين تراژيدي هم‌چنان ادامه دارد.

اين درحاليست که بسياري از آگاهان سياسي در افغانستان به اين باور اند که عدم سياست روشن افغانستان در قبال همسايه‌ها به ويژه پاکستان سبب شده است که آن کشور به صورت منظم و سيستماتيک در امور افغانستان مداخله کند و آتش جنگ در افغانستان شعله‌ور باشد.

آقاي غني در بخشي از صحبت‌هاي خود در ولايت غزني به باشنده‌گان اين ولايت گفته است؛ «طالبان تلاش دارند با خون‌ريزي و آوردن فشار بر مردم افغانستان، در ميز مذاکره از قوت صحبت کنند، در حالي‌که راه مذاکره باز است و علماي اسلام جنگ افغانستان را نامشروع خوانده و اگر طالبان دليل شرعي براي جنگ دارند، علماي افغانستان آماده بحث اند.»

اين اظهارات آقاي غني نيز دچار اشتباه است، زيرا در حال حاضر جنگ هراس افگنان طالب يک جنگ غير شرعي و قتل عام شهروندان افغانستان است و به حمايت يک کشور خارجي توسط هراس افگنان انجام مي‌شود، اما نيروهاي امنيتي و دفاعي افغانستان که متشکل از فرزندان اين سرزمين هستند در اين جنگ از مردم و کشور خود دفاع مي‌کنند، اما آقاي غني بدون اين که تفکيک ميان قتل عام مردم توسط طالبان و نبرد نيروهاي امنيتي در برابر مزدوران پاکستاني داشته باشد، مي‌گويد که علما جنگ افغانستان را غير شرعي و حرام مي‌دانند، در حالي که جنگ نيروهاي امنيتي دفاع از مردم تماميت ارضي افغانستان است.

به هر حال آن‌چه امروز در افغانستان جريان دارد و قرباني آن را شهروندان افغانستان مي‌پردازند، اگر يک بخش آن به مداخله پاکستان و ديگر همسايه‌هاي افغانستان ربط دارد، بخش بزرگي از اين ترا‌ژيدي به بي‌برنامه‌گي، سهل انگاري و نداشتن تعريف دوست و دشمن از سوي‌ حکومت به ويژه ارگ نشينان ربط مستقيم دارد، بنا بر اين نياز است شهروندان افغانستان هم در خصوص سياست مبهم حکومت در قبال هراس افگنان طالب و هم بخش مورد مداخله آشکار پاکستان که سبب قتل عام مردم توسط گماشته‌گان اسلام‌آباد مي‌گردد تصميم بگيرند، در غير آن صورت حمله بر دانش‌آموزان در غرب کابل و حمله تهاجمي هراس افگنان طالب بر غرني نخستين حمله هم نيست و آخرين حمله نخواهد بود و مردم قرباني سياست‌هاي دو پهلوي آقاي غني و تيم او خواهند شد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید