حکومت چادرهاي معترضان در برابر کميسيون انتخابات را برمي‌چيند

 

مسوولان کميسيون انتخابات گفته اند که بسته‌ماندن درهاي اين نهاد در کابل و شماري از ولايت‌ها سبب شده است که کارهاي اين کميسيون به عقب بيافتند.

شماري از کساني‌که نام‌هاي‌شان از فهرست نهايي نامزدان انتخابات مجلس نماينده‌گان بيرون کشيده شده‌اند، از دو هفته به ‌اين‌سو در برابر دروازه‌هاي کميسيون‌ انتخابات در کابل و شماري از ولايت‌ها اعتراض کرده اند و به کارمندان اين نهاد اجازه نمي‌دهند که به کارهاي شان برسند.

اکنون، مسوولان کميسيون انتخابات با ابراز نگراني از تداوم اين وضعيت، مي‌گويند که اين اعتراض‌ها نبايد روندهاي ملي را با چالش‌ها روبرو بسازد.

سيد حفيظ الله هاشمي، دبير کميسيون مستقل انتخابات به «طلوع نيوز» گفته است: «حکومت به ما وعده داده است که در شروع هفته دفاتر ما را باز مي‌کنند و خيمه‌ها را مي‌بردارند اين که به کدام شيوه و طرزالعمل اين‌ها جور آمد مي‌کنند اين ارتباط به آن‌ها (حکومت و نماينده‌گان حذف شده) مي‌گيرد.»

در همين حال، ويس احمد برمک، وزير امورداخله مي‌‎گويد که اعتراض‌ حق قانوني شهروندان است، اما هرگاه با اين اعتراض‌ها روندهاي ملي آسيب ببينند، با معترضان بربنياد قانون برخورد خواهد شد: «مذاکره جريان دارد با کانديدان که معترض هستند و خدا خواسته باشد که از طريق مذاکره و صحبت به همين مشکلات نقطه پايان گذاشته شود، در غير آن مطابق قانون اعتصابات و اعتراضات که در کجا اين اعتراضات داير شده مي‌تواند بربنياد آن همراي اين همکاران و طرف‌داران شان مجبور هستيم برخورد قانوني کنيم.»

دبير کميسيون انتخابات، هم‌چنان گفته است، در برگه‌‎هاي راي‌دهي انتخابات، شهرت نامزداني ثبت شده است که به فهرست نهايي راه يافته اند و اين فهرست تغيير پذير نيست. قرار است کميسيون انتخابات با هم‌کاري (UNDP) حدود ده ميليون برگه راي‌دهي را در امارات متحدة عربي به چاپ برساند.

هرچند آقاي هاشمي  گفته  است که رايزني‌ها با معترضان در بارة پايان دادن به اعتراض‌ها جريان دارند و اميدوارند به نتيجه‌يي برسند، اما شماري از معترضان مدعي اند که تا زماني به اعتراض شان ادامه خواهند داد که خواست‌هاي آنان برآورده شود.

مسوولان کميسيون انتخابات، مي‌گويند، به دليل اعتراض‌ها آنان نتوانسته اند فهرست واجدان شرايط راي دهي را در مرکزهاي رأي دهي آماده سازند و نيز استخدام کارمندان براي روز انتخابات که قرار بود روز شنبه آغاز شود، تا هنوز آغاز نشده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید