ابهامات در موردعدم اشتراک حکومت در نشست مسکو

 

اعلام اشتراک نکردن نماينده‌گان حکومت افغانستان در نشست مسکو از سوي وزارت امورخارجه اين کشور حاکي از آن است که حکومت راه‌برد مشخص براي صلح و گفت‌وگو با مخالفان مسلح خود ندارد.

وزارت خارجه گفته است، هر بحثي که در منطقه درباره افغانستان مطرح مي‌شود، بايد در «محوريت دولت افغانستان» برگزار شود.

اين نشست قرار است تا ده روز ديگربا حضور نماينده‌گان شماري از کشورها به‌شمول نماينده‌گان گروه طالبان در شهر مسکو پايتخت روسيه برگزار شود.

وزارت خارجه تاکيد کرده است که هيچ کشوري توانايي به سرانجام رساندن روند صلح افغانستان را بدون رهبري دولت کابل ندارد.

اين اظهارات در حالي مطرح مي‌شود که گروه طالبان در طي چندين سال گذشته به پيشنهادهاي پي‌هم و بدون قيد و شرط حکومت افغانستان پاسخ رد داده و هم‌واره گفته اند، آنان در مورد صلح با امريکايي‌ها مي‌خواهند گفت‌وگو کنند.

اين که تصميم گيري در مورد صلح و مذاکره با مخالفان مسلح از صلاحيت‌هاي حکومت افغانستان است، ترديدي وجود ندارد، اما در مورد عدم اشتراک نماينده‌گان حکومت افغانستان در نشست مسکو، پرسش‌هاي زيادي به ميان مي‌آيد.

نخست اين که امريکايي‌ها تمايل ندارند روسيه وارد ماجرا و سياست‌هاي افغانستان شود، حال آن‌که مسکو عملن از هراس افگنان طالب حمايت مي‌کند و با برگزاري اين نشست براي طالبان اهميت بيشتر در سطح بين‌المللي قايل شده است، بنا براين گمانه زني‌ها بر اين است که عدم اشتراک حکومت افغانستان در اين نشست به خواست امريکايي‌ها ممکن است صورت گرفته باشد.

مورد دوم که بيشتر تاکنون در پرده ابهام مانده اين که حکومت افغانستان باوجودي که هم‌واره به گروه طالبان پيشنهاد صلح مذاکره را داده، اما تاکنون هيچ طرح و راه‌برد مشخص براي صلح و مذاکره با مخالفان مسلح خود نداشته است، تنها چيزي که حکومت ارائه کرده اين که حاضر است با مخالفان خود مذاکره کند.

بسياري از آگاهان امور به اين باور اند که امريکايي‌ها خواهان تأمين صلح و امنيت در حال حاضر در افغانستان نيستند و حکومت افغانستان نيز در تباني با واشنگتن تا کنون نخواسته طرح جامع و مشخص را براي مذاکره با مخالفان مسلح خود ارائه کند، بنا براين هم حکومت و هم امريکايي‌ها نمي‌خواهند صلح برقرار گردد.

اگر حکومت افغانستان مدعي است که مذاکره و صلح تنها حق حکومت است، در حال حاضر گروه طالبان با امريکايي‌ها عملن دارند مذاکره مي‌کنند و مذاکره دو طرف وارد مرحله چهارم است، بنا بر اين اين ادعا مي‌تواند بي‌اساس باشد و حتا مشروعيت حکومت را نيز زير سوال ببرد، اما اگر بازي به گونه‌ي ميان مقام‌هاي حکومت و امريکايي‌ها است که به بهانه‌هاي گوناگون از تأمين صلح و برقراري مذاکره سرباز بزنند، در اين ميان تنها قرباني اصلي شهروندان افغانستان هستند که هر روز توسط هراس افگنان طالب به قتل مي‌رسند و زنده‌گي شان با گذشت هر روز با تلخ‌کامي بيشتر روبروست.

از سوي ديگر در حالي که حکومت از اشتراک در نشست مسکو خود داري مي‌کند، تا پيش از اين مقام‌هاي حکومتي تاکيد مي‌کردند از هر کشوري که در روند صلح حکومت افغانستان و گروه طالبان را هم‌کاري کند حمايت و استقبال مي‌کنند، اما مخالفت حکومت با حضور نماينده‌گان طالبان در نشست مسکو و عدم اشتراک نماينده حکومت در اين نشست، با گفته‌ها و اظهارات گذشته مقام‌هاي حکومتي برعکس است، از اين گفته مي‌توان گفت که حکومت و امريکايي‌ها کاسه زير نيم کاسه دارند که به اساس آن نمي‌خواهند صلح و مذاکره با ابتکار مسکو در افغانستان تأمين شود، اما شهروندان افغانستان با وجود همه نابساماني‌ها خواهان صلح و تأمين عدالت اجتماعي در کشور هستند، زيرا ديگر کاسه صبر مردم لبريز شده و به اندازه کافي قرباني جاني و مالي داده اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید