نگرانیها ازاحتمال حمله دوباره طالبان بر شهر غزنی

شماری از نمایندهگان مردم غزنی در شورای ولایتی و مجلس نمایندهگان از تکرار حمله طالبان در شهر غزنی شاکی اند و میگویند طالبان منتظر فرصت هستند. آنان میگویند که در حومههای شهر درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی گاه گاهی جریان دارد و افراد گروه طالبان در مناطق مختلف این ولایت سنگرهای خود را مستحکم کرده اند. علی اکبر قاسمی عضو مجلس نمایندهگان به «رادیو آزادی» گفته است: « طالبان در اطراف شهر غزنی گاه گاهی خود را نشان میدهند و از حملات مجدد آن ها مردم حکایت میکنند و هر وقتی بخواهند توان این را دارند، تا در مرکز غزنی حمله کنند و ساحه را نا امن سازند.»حمیدالله نوروز عضو شورای ولایتی غزنی گفته است، نگرانیها وجود دارد، چون شهر غزنی یک شهر استراتیژیک و بزرگ است و مخالفان به راحتی میتوانند از آنجا به پایتخت کشورنفوذ کنند.»شورای ولایتی غزنی خواهان اقدام جدی حکومت مرکزی و فرستادن نیروی بیشتر به غزنی است.غزنی یک ولایت استراتیژیک است که شاهراه کلیدی کابل – کندهار از آن میگذرد. این شهر دو هفته پیش شاهد جنگ و درگیری شدید چند روزه میان نیروهای دولتی و طالبان بود.هراس افگنان طالب در نزدهم ماه اسد بر شهر غزنی حمله دسته جمعی را انجام دادند.

در نتیجه این حملات طالبان صدها نفر کشته، برخی از قسمتهای شهر غزنی ویران شده، سیستم مخابرات در این ولایت برای چند روز فلج گردید.والی غزنی گفتهاست، در حمله غزنی دست حلقات استخباراتی خارجی نهفته بود. ربیس جمهور غنی به حمله طالبان به غزنی، به این ولایت سفر کرد و از حکومت پاکستان خواستار توضیحات در مورد جنگ در افغانستان و حضور پاکستانیهای مسلح در جنگ غزنی شدهاست. طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان گفتهاست که در جنگ غزنی بر علاوه طالبان، پاکستانیها، عربها و چچنیها نیز شامل بودهاند. اما محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که هیچ ثبوتی به دست نیامده که اجساد از غزنی به پاکستان انتقال داده شده باشند و ما این اتهامات بیبنیاد را رد میکنیم.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید