احزاب سیاسی: برای جلوگیری از تقلب در انتخابات، اقدامهای مدنی را آغاز میکنیم

شماری از احزاب و جریانهای سیاسی گفته اند که حکومت و کمیسیون انتخابات هنوز هم متعهد به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه نیست و به خواست شهروندان افغانستان بیتوجهی ندارند. درخبرنامهای که از سوی کمیته احزاب به نشر رسیده، آمده است که زمستان سال گذشته احزاب سیاسی طرح جامعی را به حکومت و کمیسیون انتخابات فرستادند، اما با آن که کمیسیون انتخابات در برخی موارد با احزاب به توافق رسید، اما هنوزهم به هیچ یک از خواستهای احزاب رسیدهگی نشده است. به باور احزاب و جریانهای سیاسی، حکومت و کمیسیون انتخابات هنوز اراده و تعهد لازم را برای برگزاری انتخابات شفاف وعادلانه را ندارند و چند بار نیز ازسوی نهادهای ناظر انتخاباتی مورد انتقاد قرار گرفته اند.احزاب سیاسی، بار دیگر از کمیسیون انتخابات و حکومت خواسته اند که به طرح احزاب مبنی بر بایومتریک ساختن پروسه رایدهی و نظارت از پروسه رایدهی لبیک گویند، در غیر آن، انتخابات پارلمانی در ۲۸ میزان مملو از تقلب و بحران خواهد بود.در بخشی از اعلامیه احزاب سیاسی آمده است که احزاب خواهان برگزاری انتخابات شفاف و به موقع اند.

در اعلامیه احزاب آمده است: « از آن جایی که حکومت و کمیسیون انتخابات توجه و اعتنایی به طرح احزاب نداشته اند، احزاب سیاسی سر از روز شنبه سوم سنبله اقدامات مدنی و عملی خویش را در کابل و ولایتها آغاز مینمایند. این اقدامات شامل بستن موقتی دروازههای دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز و ولایت ها خواهد بود.»این درحالی است که از ده روز به اینسو شماری از نامزدان معترض که نامهای شان از فهرست نهایی انتخابات پارلمانی حذف شده اند، در مقابل دروازه کمیسیون انتخابات در کابل و شماری از ولایتها، خیمه تحصن برپا کرده اند. این خیمههای به تازهگی در ولایت کابل از سوی پولیس برداشته شده است و قرار است از ولایتها نیز برداشته شود.احزاب سیاسی همچنان هشدار داده اند که درصورت ادامه بیاعتنایی به خواستهایشان، اقدامهای جدیتری را روی دست گرفت و آنگاه مسوولیت به دوش حکومت و کمیسیون انتخابات خواهد بود.بربنیاد جدول زمانی اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات، انتخابات پارلمانی در ۲۸ میزان سال روان و انتخابات ریاست جمهوری نیز در ۳۱ ماه حمل سال آینده برگزار خواهد شد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید