مديريت معيوب عامل افزايش تلفات نيروهاي امنيتي

 

وزارت دفاع افغانستان از دشواري‌ها و چالش‌هاي بيشتر در ادامه سال جاري خورشيدي براي نيروهاي امنيتي و دفاعي کشور خبر داده است.

جنرال شريف يفتلي رييس ستاد ارتش که روز گذشته، در مراسم نود و هفتمين سال‌روز ايجاد نيروهاي هوايي کشور  صحبت مي‌کرد، گفت که سال جاري براي نيروهاي ارتش به ويژه نيروهاي هوايي کشور پرچالش است، اما اين نيروها دستآوردهاي زيادي را در راستاي تأمين امنيت کشور در اين سال داشته اند.

اين اظهارات در حالي از سوي يک مقام بلند پايه ارتش بيان مي‌شود، که بر بنياد گزارش‌ها، در بيشتر از دوماه گذشته، نزديک به پنج‌هزار نيروي ارتش و پوليس در جنگ با طالبان شهيد و زخمي شده اند.

افزايش تلفات نيروهاي امنيتي و دفاعي کشور، از جدي‌ترين نگراني‌هاي شهروندان افغانستان و طيف‌هاي مختلف جامعه است، زيرا در حال حاضر تنها مردم به نيروهاي امنيتي باور دارند و در هر حالت مطمين هستند که سربازان ارتش و پوليس ملي صادق‌ترين افراد در حکومت افغانستان هستند که با کم‌ترين امتياز و با دشواري‌ها و نارسايي‌هاي جدي که  در برابر شان قرار دارد، از کشور و مردم در برابر گروه‌هاي تروريستي دفاع مي‌کنند.

نيروهاي امنيتي و دفاعي در حالي شجاعانه در برابر هراس افگنان تروريست شبانه روزي مبارزه مي‌کنند که رهبري اين نيروها با انتقادهاي جدي روبرو بوده و باورها بيشتر بر اين است که عمده ترين دلايل افزايش تلفات نيروهاي امنيتي در ميدان‌هاي جنگ و زمين‌گير شدن آن‌ها در برابر طالبان، مديريت ناسالم، فساد وعدم هماهنگي در سطح رهبري آن‌ها مي‌باشد، اما با وجود اين همه چالش‌ها، نيروهاي ارتش و پوليس شجاعانه و تا آخرين قطره خون خود در برابر دشمن ايستاده‌گي مي‌کنند.

در حال حاضر شهروندان افغانستان اعتماد شان را نسبت به حکومت وحدت ملي به صورت کل از دست داده اند و به صورت ويژه نيز به مديريت و رهبري نهادهاي امنيتي و دفاعي بي‌باور شده اند، زيرا بارها ديده شد که به دليل سهل انگاري مقام‌هاي وزارت دفاع و امور داخله، سربازان ارتش و پوليس هفته‌ها در محاصره طالبان در ولايت‌هاي مختلف کشور گيرماندند و سر انجام به دليل نرسيدن کمک، به دست هراس افگنان طالب به شهادت رسيدند.

فساد اداري و اختلاس در وزارت‌هاي دفاع و امور داخله که هم اکنون به صورت گسترده جريان دارد و اگر جلو اين چالش گرفته نشود، بيم آن مي‌رود که در ادامه جنگ جاري در کشور، شمار بيشتر نيروهاي امنيتي و دفاعي به دست دشمن به شهادت برسند.

پس از استعفاي حنيف اتمر مشاور امنيت ملي رياست جمهوري، اين واقعيت بر همه‌گان آشکار شد که نه تنها مردم به مديريت رهبري نهادهاي امنيتي بي‌باور هستند، بل کارکردهاي اين نهادها نيز  نتوانسته قناعت رهبري حکومت را فراهم کند.

در اوضاع کنوني که با گذشت هر روز دامنه جنگ در کشور گسترده‌تر مي‌شود، نيروهاي ارتش و پوليس به رهبري قوي و صادق نياز دارند، تا در ميدان‌هاي جنگ بتوانند دشمن را مغلوب کنند، اما آن گونه که ديده مي‌شود، مقام‌هاي وزارت‌هاي دفاع و داخله پيش از آن که به مديريت جنگ توجه داشته باشند، اولويت برنامه‌هاي شان جابه‌جا سازي افراد وابسته به خودشان در پست‌هاي کليدي و رتبه دادن به نزديکان خود هستند که اين وضعيت مي‌تواند، تلفات نيروهاي امنيتي را بيشتر سازد و زمينه را براي پيروزي دشمن فراهم نمايد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید