افغانستان و اوزبيکستان سند هم‌کاري‌هاي درازمدت امضا مي‌کنند

 

محمداشرف غني رييس جمهوري کشور در ديدار با عبدال‌عزيز کاملوف وزير امور خارجه اوزبيکستان از  هيآت‌ مشترک و مشخص هر دو کشور خواسته است، تا سند هم‌کاري‌هاي درازمدت افغانستان و اوزبيکستان را آماده سازند.

دفتر مطبوعاتي ارگ رياست جمهوري، با نشر خبرنامه‌اي گفته است که آقاي غني، روز دوشنبه (5 سنبله) با وزير امور خارجه اوزبيکستان که در رأس يک هيأت عالي رتبه آن کشور به کابل آمده بود، در ارگ ديدار کرد.

در اين ديدار هر دو جانب در مورد پروژه‌هاي بزرگ اقتصادي، منطقه‌يي و ترانزيتي، مذاکرات صلح به رهبري و مالکيت افغانستاني‌ها و مبارزه با تروريزم بحث و تبادل نظر کردند و هم‌چنان پيشرفت کار پروژه‌هاي اقتصادي به خصوص انتقال لين برق را مثبت ارزيابي نمودند.

آقاي غني و وزير امور خارجه اوزبيکستان ضمن صحبت در خصوص تکميلي مطالعات خط آهن و خريداري وسايل برقي از اوزبيکستان، فيصله کردند که در هماهنگي هيآت دو کشور، براي رشد اقتصادي افغانستان و اوزبيکستان و منطقه در رابطه به پروژه‌هاي که قبلن روي آن تفاهم شده، به زودي کار کنند.

وزير خارجه اوزبيکستان گفت که نشست تاشکند زير چتر پروسه کابل در هماهنگي با حکومت افغانستان انجام شد و کشورش به هرگونه هم‌کاري در راستاي تأمين صلح در افغانستان تحت رهبري افغان‌ها، آماده است.

آقاي غني، از نقش مثبت و هماهنگي اوزبيکستان در تمام عرصه‌ها به خصوص در پروسه صلح، قدرداني کرد و گفت که حکومت و مردم افغانستان تعهد دارند که بحران چندين دهه را خاتمه بخشند و نقش اوزبيکستان در اين عرصه مهم است.

محمد اشرف غني گفته است: «از هر اقدام عملي استقبال مي‌کنيم که در هماهنگي با حکومت و مردم افغانستان به انجام برسد. او، هدايت داده است که هيآت مشترک و مشخص هر دو کشور، سند هم‌کاري‌هاي درازمدت افغانستان و اوزبيکستان را آماده سازند.

در همين حال دفتر مطبوعاتي رياست اجرايي نيز گفته است که داکتر عبدالله عبدالله رييس اجرايي نيز ديروز با آقاي کاملوف در قصر سپيدار ديدار کرد.

در اين ديدار، آقاي عبدالله از بهبود و افزايش روابط ميان افغانستان و اوزبيکستان استقبال کرد و ابراز اميدواري نمود که دو کشور با استفاده از فرصت‌هاي موجود براي بهبود وضعيت منطقه و استقرار صلح و ثبات تلاش و هم‌کاري نمايند.

آقاي کاملوف نيز توسعه و افزايش دادوستد تجارتي ميان دو کشور خبر داد و تأکيد کرد که کشورش براي ادامه و توسعه اين هم‌کاري‌ها آماده است. آقاي کاملوف صلح و ثبات در افغانستان را به نفع منطقه و دو کشور دانست.

او، از نشست هم‌کاري‌هاي اقتصادي منطقه‌يي به اشتراک هند در شهر سمرقند خبر داد و از افغانستان خواست در اين نشست اشتراک نمايد.

در اين نشست، هم‌چنان دو طرف درباره مذاکرات صلح و تلاش‌هاي منطقه‌يي در اين زمينه و پروژه‌هاي زيربنايي بزرگ به بحث و تبادل نظر پرداختند.

داکتر عبدالله نيز با قدرداني از تلاش‌هاي منطقه‌يي و کشورهاي همسايه در پروسه صلح، بر اصل مالکيت و رهبري حکومت و مردم افغانستان در اين پروسه تاکيد کرد.

از سوي ديگر  نصير احمد انديشه معين وزارت خارجه، روز دوشنبه(5سنبله) در يک نشست خبري مشترک با آقاي کاملوف گفت: «پيشرفت‌هاي خوبي ميان افغانستان و اوزبيکستان پس از نشست تاشکند بوجود آمده است و حالا آن نشست به پيگيري در سطح وزيران خارجه دو کشور  نياز داشت.»

اشتراک گذاری:

نظر بدهید