روسيه، مي‌خواهد حامد کرزي را به قدرت برساند

 

محمد يونس مهرين

روزنامه ايزويستيا چاپ روسيه اخيراًمقاله‌يي تحت نام « مسکو در آينده آماده است با حامد کرزي هم‌کاري کند.» را به نشر رسانده است.

دراين مقاله آمده است که وخامت فزاينده اوضاع در افغانستان مي‌تواند موجب برگشت حامد کرزي به قدرت گردد، کسي که به گفته اين روزنامه، توان‌مندي تأمين گفت‌وگو با طالبان را دارد.

تلاش‌هاي صلح وگفت‌وگو با طالبان از دير زمان، هم دولت افغانستان وهم جامعه ملي و بين‌المللي وبه ويژه امريکا وپاکستان را به خود مصروف داشته وشوراي به اصطلاح عالي صلح، گاه‌گاهي سربلند مي‌کند وطرحي را که هيچ‌گونه کاربرد ندارد ودر پايان کار به ناکامي مي‌انجامد، پي ريزي مي‌نمايد.

ارايه طرح‌هاي صلح شورا که در يخ نوشتن ودر آفتاب گذاشتن را تمثيل مي‌کند نه در سطح ملي ونه در سطح بين‌المللي از اهميت وتأثير گذاري لازم بالاي پروسه صلح برخوردار نبوده است.

يک مقام عالي‌رتبه روسي در حلقات سياست گذاري‌هاي خارجي فدراسيون روسيه به اين نظر است که مسکو براي رفع بحران در افغانستان امکان هم‌کاري با رييس جمهور پيشين افغانستان را منتفي نمي‌داند ودر عين زمان خاطر نشان ساخته است که «رهبري افغانستان ودر رأس رييس جمهور کنوني افغانستان با آن‌که از افکار سازنده برخوردار است، اما فاقد ظرفيت براي برطرف ساختن افغانستان از بحران مي‌باشد.»

با توجه به تضعيف مواضع دولت در جنگ با طالبان، طي چند سال اخير به اين واقعيت مي‌توان مهر تأييد گذاشت که کشورهاي همسايه براي حراست از سرحدات ومنافع سياسي ونظامي شان هم‌چون گذشته، سعي بر آن دارند، تا به نحوي خودرا در قضاياي جاري در افغانستان دخيل بدانند.

در شرايطي که افغانستان از صلح وامنيت کامل برخوردار بود وتازه رييس جمهور محمد داوود در پي تطبيق برنامه‌هاي 25 ساله در افغانستان شده بود، روسيه در تلاش آن شد، تا براي ايجاد يک دولت تحت حمايت خويش دست به پي ريزي طرح‌هاي مورد قبول طرف‌دارانش در افغانستان بزند.

از سويي‌هم رييس جمهور محمد داوود در صدد آن شد، تا روابطش را با کشورهاي عرب استحکام بيشتر بخشد. او، در سفرهايش به کشورهاي عربي از حمايت کامل اين کشورها برخوردار گرديد و سران عرب به او، اطمينان دادند که در صورت کوتاه ساختن دست  روس‌ها از افغانستان، آماده هرگونه هم‌کاري با افغانستان مي‌باشند، اما پيش از آن که سردار محمد داوود به تطبيق برنامه‌هاي توسعه‌يي خويش دست يابد، روس‌ها پيش دستي کردند وسردار محمد داوود را توسط عمال دست پرورده‌اش، خلقي‌ها وپرچمي‌ها که از دير زمان، پلان براندازي دولت را طرح وپي ريزي نموده بودند، بالاثر کودتايي از قدرت خلع وحزب دموکراتيک خلق، زمام امور مملکت را به دست گرفت؛ اما با آمدن مجاهدين وسقوط دولت نجيب الله، روس‌ها به دلايل مختلف هم‌چون ورشکست شدن اقتصاد وفروپاشي نظام کمونيستي در آن کشور، عجالتاً، دست از مداخله در افغانستان کشيدند، هرچند خواهان روابط نيک با دولت مجاهدين بودند، اما آن‌ طوري که در گذشته‌ها ودر زمان دولت‌هاي بر سر اقتدار در افغانستان که قوياً مورد حمايت روس‌ها بودند، هم‌کاري‌هاي لازم را با دولت مجاهدين نداشتند.

پس ازسقوط طالبان وآمدن نيروهاي نظامي 44کشور جهان در وجود ناتو به افغانستان، روس‌ها بار ديگربه تجديد تلاش‌هاي خويش براي دفع خطرات احتمالي به کشور شان پرداخته اند.

حالا که دولت پوتين به نحوي از تحريم‌هاي وضع شده امريکا بالاي ايران يکي از متحدان اصلي‌اش در منطقه وده‌ها مورد تنش‌هاي سياسي با امريکا، رنج مي‌برد، طرح تازه‌يي را براي به قدرت رساندن حامد کرزي روي دست گرفته است؛ زيرا آقاي کرزي در اواخر ماموريتش، سخت در تقابل با امريکا وبرنامه‌هاي سياسي قرار گرفته بود که عدم امضاي پيمان استراتيژيک با امريکا دال بر اين واقعيت است.

واقعيت اين است که ازاواسط سال 2015 ميان دولت‌مردان افغانستان وگروه طالبان چندين روند مذاکرات با ميان‌جيگري امريکا، چين وپاکستان صورت گرفته است، اما طالبان از اشتراک در مذاکرات ابا ورزيده اند.

به گفته ايزويستيا، برخي از سياست‌مداران روسيه به اين نظر اند که اوضاع در افغانستان دير زماني فاقد ثبات خواهد بود و وخامت اوضاع مي‌تواند سبب تحکيم مواضع حامد کرزي گردد ومتعاقباً منجر به تشديد نقش روسيه  براي حل معضله در منطقه شود.

حالا که روسيه براي به کرسي نشاندن اهداف خويش در قبال افغانستان، حامد کرزي را مهره اصلي سياست‌هاي تازه خارجي اش انتخاب نموده وبه گفته روزنامه ايزويستيا مسکو براي رفع بحران افغانستان، هم‌کاري با رييس جمهوري پيشين افغانستان حامد کرزي را منتفي نمي‌داند.

زمام‌داران روس به اين عقيده اند که رييس جمهور کنوني افغانستان با آن که داراي افکار سازنده است؛ اما فاقد ظرفيت براي بيرون ساختن افغانستان از بحران مي‌باشد.

روسيه همان طوري که در گذشته‌ها براي به قدرت رساندن مهره‌هاي اصلي خويش هم‌چون خلقي‌ها وپرچمي‌ها در افغانستان به تلاش‌هاي گسترده يي دست مي‌زد وهر آن مي کوشيد، تا دست امريکا ومتحدانش را در افغانستان کوتاه نگه دارد، حالا نيز که پس از دودهه واندي، آماده رقابت‌هاي تسليحاتي وهسته‌يي با امريکا گرديده است، به نحوي تلاش مي‌ورزد تا هر طوري شده گويا از رهبراني در افغانستان حمايت کند که مخالف سياست‌هاي امريکا در افغانستان مي‌باشند.

شهروندان افغانستان طي 17 سال گذشته به وضاحت وآشکارا به اين واقعيت پي برده اند که حامد کرزي طي 17 سال به ويژه دو دور ماموريتش در افغانستان، فرصت‌هاي طلايي وميلياردها دالر باد آورده را رايگان از دست داد.عدم تدبير واراده قوي اين مرد از خود راضي براي تحکيم پايه‌هاي نظام وتقسيم سرمايه‌هاي ملي به شرکايش، نشان داد که بيشترينه در فکر راضي ساختن هوادارانش بود، نه تأمين امنيت واحيا وباز سازي زيربناها وايجاد يک نظام قدرت‌مند سياسي وتحکيم قانونيت وعدالت اجتماعي در کشور.

واقعيت اين است ومردم افغانستان شاهد اند که حامد کرزي در طول دو دور رياست جمهوري خويش مرتکب خيانت‌هاي کلان مالي در کشور گرديده وفساد مالي واداري را به اوج آن رسانده است که بهتر است، تا قبل از حمايت وتلاش براي به قدرت رساندن، او از سوي کشورهاي همسايه ويا کشورهاي غربي، به پاي ميز محاکمه کشانده شود؛ زيرا براساس اظهارات اخيردونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا، بيشترين پول امريکا در 12 سال يعني دردو دوررياست جمهوري حامدکرزي به بهانه جهاد، داعش وطالب ويا ساخت وساز زيربناها، در جيب رهبران افغانستان ريخته شده است. ترامپ که در جمع اعضاي کنگرس امريکا سخن مي‌گفت، تاکيد کرد: «اين رهبران هرگز اراده  صلح وساخت وساز حتا يک سرک مقابل خانه شان‌را نداشته اند- همه شان قدرت را در افغانستان غصب کرده اند که به زودي با آنان تصفيه حساب خواهيم کرد.»

حالا که روسيه کمر هم‌کاري وبه قدرت رساندن حامد کرزي را، بسته است، بعيد به نظر مي‌رسد که به چنين آرزويش دست يابد؛ زيرا حامد کرزي طي 12 سال دور رياست جمهوري‌اش از بوته آزمايش ملت وحتا جامعه جهاني ناکام بدر آمده وبه قدرت رسيدن دوباره او، محال است وخيال است وجنون.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید