نهادهاي کشفي مقصر اند!

 

اداره بازرس ويژه‌ي امريکا براي بازسازي افغانستان «سيگار»  در گزارش تازه اش از افزايش 78 درصدي حملات انتحاري در افغانستان خبر داده است.

در گزارش اين نهاد‌ هم‌چنان آمده است که  35 درصد هم حملات هدف‌مند در افغانستان افزايش يافته است.

چگونه‌گي رسيدن مهاجمان انتحاري که گفته مي‌شود بيشترشان از آن‌سوي مرز ديورند از خاک پاکستان فرستاده مي‌شوند، پرسش‌هاي جدي را هم‌واره در ذهن شهروندان و سياسيون افغانستان ايجاد کرده است، اما حکومت افغانستان به ويژه رياست عمومي امنيت ملي که وظيفه اصلي اين اداره کشف است، تاکنون به اين پرسش‌ها پاسخ نداشته است.

حملات انتحاري که بيشتر در محلات پر جمعيت انجام مي‌شوند، بيش از 90 درصد به غير نظاميان به‌شمول زنان و کودکان تلفات وارد کرده است.

بسياري از آگاهان امورسياسي به اين باور اند که يکي از دلايل اصلي پيروزي هراس افگنان طالب در ميدان‌هاي نبرد و هم‌چنان دليل اين که مهاجمان انتحاري اين گروه مي‌توانند خود را تا هدف برسانند، ناکامي و ناکاره‌گي اداره امنيت ملي افغانستان و در بخش کشفي است.

اين در حاليست که بر بنياد گزارش‌هاي رسانه‌ها امنيت ملي افغانستان سالانه ميليون‌ها افغاني را در بخش کشف به مصرف مي‌رساند، اما دست آوردهاي اين نهاد در مقابل هزينه‌هاي که مصرف مي‌شود قابل مقايسه نيست.

در طي سال‌هاي گذشته هزاران شهروند افغانستان به ويژه پايتخت نشينان قرباني حملات انتحاري شدند، حملاتي که گفته مي‌شود بيشترشان از پاکستان وارد افغانستان شده و شهروندان اين کشور را به خاک و خون کشانيدند، اما اقدام‌هاي اداره امنيت ملي افغانستان در جلوگيري از اين حملات بسيار اندک بوده است.

آنچه جالب است اين که در بيشتر موارد پس از انجام هر حمله انتحاري مسوولان وزارت امور داخله و امنيت ملي کشور اعلام مي‌کنند که بخش کشفي اين نهادها از اين حمله آگاهي داشتند، اما موفق نشدند که پيش از انجام حمله از آن جلوگيري کنند.

اما دومين موردي که عامل افزايش حملات انتحاري به حساب مي‌آيد اين است که نفوذي‌هاي دشمن در ميان نيروهاي امنيتي افغانستان وجود دارد اين افراد در بسياري موارد زمينه را براي رسيدن مهاجمان انتحاري تا هدف فراهم مي‌سازند، اما اين که چرا حکومت به ويژه رياست عمومي امنيت ملي تاکنون نفوذي‌هاي دشمن در ميان نيروهاي امنيتي و در کل در درون حکومت را شناسايي نکرده  است؟ و يا اين که حلقاتي نيز در درون اين نهاد وجود دارد که نمي‌خواهند نفوذي‌هاي دشمن شناسايي و بازداشت شوند.

در پهلوي اين که حملات انتحاري هر روز از شهروندان افغانستان به‌شمول نيروهاي امنيتي قرباني مي‌گيرد در اين اواخر ترورهاي هدف‌مند نيز در مرکز و ولايت‌هاي افغانستان افزايش چشم‌گير يافته است، آن‌گونه که سيگار در گزارش خود از افزايش 35 درصدي اين حملات ذکر کرده است، اما در حال حاضر حکومت به ويژه وزارت امور داخله کشور  برنامه‌ي لازم براي جلوگيري از اين ترورها روي دست ندارد و آن گونه که ديده مي‌شود، قاتلان به راحتي مي‌توانند فرد مورد نظر را هدف قرار دهند که به نمونه مثال مي‌توان از ترور دو خلبان نيروهاي امنيتي که دو روز پيش از سوي تفنگ‌داران موترسايکل سوار ترور شدند نام برد، اما آنچه قابل بحث است اين که تا چه وقت شهروندان افغانستان قرباني بدهند و اداره‌هاي کشفي و امنيتي تنها پول‌هاي هنگفت را به مصرف برسانند بالاخره مردم نياز به زنده‌گي و رفاه دارند و اين از مسووليت‌ها و مکلفيت‌هاي اصلي حکومت است که امنيت مردم را تأمين کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید