نگرانی از احتمال سقوط دروازهای بدخشان به دست طالبان

مسوولان محلی در ولایت بدخشان از احتمال سقوط ولسوالیهای پنجگانه دروازهای بدخشان به دست طالبان، هشدار میدهند. ابراهیم قیومی ولسوال نُسی ولایت بدخشان به رسانهها گفته است که طالبان مسلح از دوماه گذشته به این طرف فعالیتهای شان را در این ولسوالی گسترش داده و قصد حمله بالای مرکز این ولسوالی را دارند. آقای قیومی افزوده است که هم اکنون شمار جنگجویان طالب در ولسوالی نُسی به بیش از 4 نفر میرسد و شمار آنان روز 5 به روز در حال افزایش است؛ «بر اساس گزارشهای تازه، گروهی از طالبان مسلح از منطقه راغستان نیز به سمت ولسوالی نُسی حرکت کرده و قصد حمله بالای مرکز ولسوالی نُسی را دارند.» به گفته او، نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی نُسی و مرکز بدخشان از امکانات کافی برخوردار نیستند و احتمال حمله طالبان بالای این ولسوالی نگرانیهای شدیدی در میان مردم ایجاد کرده است.

او هشدار داد در صورت حمله طالبان و سقوط ولسوالی نُسی، ولسوالیهای پنجگانه دروازها )ولسوالیهای نُسی، ماه می، شُکی، خواهان و کوف( به دست طالبان خواهد افتاد. ولسوال نُسی تاکید کرد که طالبان تلاش دارند تا در اختیار گرفتن کنترل منطقه دروازها راه اکمالاتی شان را با تاجیکستان و روسیه باز کنند.

آقای قیومی خاطر نشان کرد که او نگرانیاش را از طریق والی و فرماندهی پولیس بدخشان بارها به مقامهای حکومت مرکزی رسانده و خواستار کمک بیشتر شده است؛ اما تا هنوز هیچ اقدامی در زمینه صورت نگرفته است. او از مقامهای مسوول حکومت مرکزی خواست که برای جلوگیری از سقوط احتمالی منطقه دروازها به دست طالبان توجه جدی نمایند. ولایت بدخشان به ویژه منطقه دروازهای این ولایت کوهستانی و سخت گذر است که با کشورهای چین و تاجیکستان مرز مشترک دارد. ایننگرانیها در حالی مطرح میشود که هم اکنون ولسوالی یمگان و وردوج بدخشان از بیشتر از دو سال می شود که در کنترل طالبان است و نا امنیها در بخشهای

اشتراک گذاری:

نظر بدهید