افغانستان هزارميگاوات برق ديگر از اوزبيکستان وارد مي‌کند

 

شرکت برشنا اعلام کرده است که افغانستان تصميم دارد، برعلاوة برق کنوني، 1000 ميگاوات برق ديگر نيز از اوزبيکستان وارد کند.

وحيدالله توحيدي، سخن‌گوي اين شرکت به صداي امريکا گفته است که به منظور تطبيق و تسريع اين پروژه هيأتي از اوزبيکستان به افغانستان آمده و با مسوولان شرکت برشنا گفت‌وگو کرده است.

آقاي توحيدي، هم‌چنان گفته است: «از سرخان تا پلخمري لين 500 کيلووات است که 1000 ميگاوات برق به افغانستان انتقال مي‌دهد، روي تسريع کار، پيشرفت اين پروژه و تطبيق بهتر آن گفت‌وگوي دوجانبه صورت گرفت.»

به گفته او، پس از کارهاي سروي و تدارکاتي، طرح و تطبيق اين پروژه آغاز خواهد شد.

بر اساس معلومات شرکت برشنا، لين اين برق وارداتي از سرخان اوزبيکستان تا شهر پلخمري ولايت بغلان تا ماه اکتوبر سال 2019 وصل مي‌گردد.

هنوز هزينة اين پروژه مشخص نشده است؛ اما سخن‌گوي شرکت برشنا گفته است که پس از کار سروي، بودجة آن برآورد خواهد شد.

در حال حاضر، افغانستان 300 ميگاوات برق از اوزبيکستان وارد مي‌گردد؛ اما بر اساس اعلاميه‌اي شرکت برشنا، هيأت دوطرف روي افزايش اين مقدار برق به 500 ميگاوات نيز گفت‌وگو کرده اند.

اکنون افغانستان، به طور مجموعي، 1600 ميگاوات برق دارد که از اين جمله 1000 ميگاوات برق وارداتي و متباقي توليدي است، اما نيازمندي اين کشور را مرفوع نمي‌سازد.

از سويي‌هم افغانستان در نظر دارد که بر اساس استراتيژي پنج سالة خودکفايي برق، براي توليد 2000 ميگاوات انرژي، شش ميليارد دالر سرمايه‌گذاري کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید