کميسيون انتخابات: برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها ناممکن است

 

کميسيون انتخابات بار ديگر به برگزار نشدن انتخابات شوراهاي ولسوالي‌ها هم‌زمان با انتخابات پارلماني در 28 ميزان تاکيد کرده و گفته است، اميدوار است که حکومت به پيشنهاد اين کميسيون در زمينه به تاخير افتادن انتخابات شوراهاي ولسوالي‌ها پاسخ مثبت دهد.

سيد حفيظ الله هاشمي سخن‌گوي کميسيون انتخابات به «راديو آزادي» گفته است که به تازه‌گي طي يک نامه رسمي از حکومت خواسته اند که در مورد اين پيشنهاد به زودي تصميم بگيرد.

سخن‌گوي کميسيون گفته است: « از نظر کميسيون، انتخابات پارلماني به وقت و زمان‌اش برگزار خواهد شد، اما برگزاري انتخابات شوراي‌هاي ولسوالي‌ها نا ممکن است و ما روز چهارشنبه به خاطر تعقيب اين مساله يک مکتوب به شوراي امنيت فرستاديم و خواهان توضيحات بيشتر شديم، کميسيون انتخابات طبعن تصميم که در اين مورد گرفته آن را با مصوبه کميسيون ارسال کرده و فکر نکنيم که خلاف روحيه و تصويب کميسيون فيصله صورت بگيرد.»

تا کنون روشن نيست که اين کميته چه زماني در مورد پيشنهاد به   اخير افتادن انتخابات شوراهاي ولسوالي‌ها تصميم خواهد گرفت.

يکي از دلايلي که کميسيون انتخابات پيشنهاد به تاخير افتادن انتخابات شوراهاي ولسوالي‌ها را ارايه کرده است ، نبود نامزدان در بسياري از ولسوالي‌ها خوانده مي‌شود.

آقاي هاشمي گفته است، نبود نامزدان، نا امني در ولسوالي‌ها، سقوط برخي از ولسوالي‌ها و عدم اجراي بعضي از کارهاي عملياتي از عواملي اند که برگزاري انتخابات شوراهاي ولسوالي‌ها را نا ممکن ساخته است. از ميان تمام ولسوالي‌ها صرف چهل‌ودو ولسوالي نامزد دارد.

کميسيون انتخابات پيش از اين گفته بود که انتخابات شوراهاي ولسوالي‌ها هم‌زمان با انتخابات پارلماني در 28 ماه ميزان برگزار مي‌شود.

به گفته کميسيون انتخابات، سقوط برخي از ولسوالي‌ها و ناامني از موانع ديگر در برگزاري انتخابات شوراهاي ولسوالي‌ها دانسته مي‌شود.

اخيرن ده‌ها تن از افرادي که به عنوان نامزدان انتخابات شوراهاي ولسوالي در هرات ثبت نام کرده اند اعتراض شان را در زمينه احتمال به تعويق افتادن اين انتخابات ابراز کردند.

آن‌ها در يک گردهمايي در شهر هرات از کميسيون انتخابات خواستند که انتخابات شوراهاي ولسوالي را در زمان تعيين شده برگزار کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید