کابل شهر با صدها مشکل!

 

شهر کابل در  شانزده سال گذشته تغییرات چشم گیری یافته است. این شهر  در نتیجه جنگ های تنظیم‎ها به یک مخروبه مبدل شده بود که تصور نمی شود به این زودی ها معمور و آبادان گردد، اما به برکت مشارکت گسترده مردم، این شهر تا جایی آباد گردیده است.

اما بسیاری از زیر ساخت های این شهر که همانا جاده ها، سیستم های آبرسانی و کانالیزاسیون می باشد، هنوز کهنه است و سیستم کانالیزاسیون برای این شهری که به گونه افقی توسعه یافته است هنوز وجود ندارد.

از اینست گفته می توانیم که شهرداران این شهر  تا جایی که دیده می شود این نقیصه ها را دیده و از کنار آن رد شده اند. ازاین رو این شهر دارای کاستی های فراوان می باشد که اگر به زودی به آن توجه نگردد، در آینده به معضل بسیار بزرگی مبدل می گردد.

هنوز هم کوچه های بسیاری از مناطق شهر اسفالت نشده اند و این امر بالای آب و هوای این شهر تأثیرات بدی داشته و آن را آلوده کرده است.

نبود کانالیزاسیون و تشناب های عصری هم یکی دیگر از معضلات این شهر می باشد و حتا عامل بیماری میان شهروندان پایتخت گردیده است.

شهر دار های کابل تا حال صد فیصد به وظایف و مسوولیت های خود رسیده گی نکرده اند. شاید هم عدم پرداخت بودجة لازم از سوی دولت برای شهر داری کابل مؤلفه دیگری باشد که این نهاد نتوانسته است به مسوولیت هایش عمل کند.

موجودیت زباله های فراوان در گوشه  و کنار شهر نیز از نبود ظرفیت‌های لازم در شهرداری کابل بر می خیزد و این عوامل همه دست به دست هم داده و این شهر را به وضعیت نامطلوبی در آورده است.

 

شهر دار کابل سال گذشته وعده داده بود که سیستم مترو بس تا آخر امسال در قسمت هایی از شهر کابل راه اندازی می شود ولی حالا که سال به نصف رسیده است گامی لازم در این راستا گذاشته نشده است و می رساند که این نهاد همچنان کم کاری های فراوانی دارد.

به نظر ما حالا که شهر دار کابل از وظایفش کنار زده شده است، جانشین او باید برنامه های معوقه شهردار گذشته را  دوباره احیا کند و کار را در عملی شدن آن آغاز کند. ایجاد سیستم متروبس در شهر می تواند تا اندازه زیادی مشکلات شهروندان کشور را از نظر حمل و نقل، حل کند.

همین اکنون شهرداری کابل باید به معضل کانالیزاسیون این شهر توجه جدی کند. نبود این سیستم در شهر کابل تا اندازه زیادی به ذخایر آب های زیر زمینی که مقدار آن هرروز کاسته می شود، آسیب رسانیده است که می تواند به سلامتی انسان های این شهر لطمه فراوان بزند.

از این است که حکومت و شهر داری هرچه عاجل روی ایجاد یک سیستم کانالیزاسیون در شهر کابل کار کند تا جلو این مصایب و معضلات گرفته شود.

در قرن بیست و یک کابل نمی تواند بدون سیستم کانالیزاسیون باقی بماند.

شهر دار کابل به این مسایل اندیشه کند تا هر چه زود چاره ای به این مشکلات سنجیده شود و مردم شهر از این مخمصه ها رهایی یابند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید