زنان راننده ملي‌بس به خيابان‌هاي کابل بر مي‌گردند

 

وزارت ترانسپورت و هوانوردي ملکي اعلام کرده است که تا سه ماه ديگر براي حل مشکل حمل و نقل زنان در کابل، راننده‌گان زن با ملي‌بس‌هاي اختصاصي براي زنان به خيابان‌هاي کابل بر مي‌گردند.

محمد حميد طهماسي، وزير ترانسپورت و هوانوردي به «بي‌بي‌سي» گفته است، اين وزارت‌خانه با کمک يک نهاد غير دولتي 20 راننده زن را براي اين ملي‌بس‌ها آموزش داده و هدف از اين کار رسيده‌گي به مشکلات حمل و نقل زنان در شهر کابل است. به گفته آقاي طهماسي اين ملي بس ها فقط مسافران زن را در سطح شهر جابه جا خواهند کرد.

تاکنون وعده‌هاي زيادي درباره حل بحران ترافيک شهر کابل داده شده است. سال گذشته شهرداري کابل وعده ساخت نخستين خط مترو بس را در کابل داده بوده که تاکنون عملي نشده است.

اکنون شهر کابل فاقد سيستم حمل و نقل شهري است. صدها ملي‌بس که در دو دهه گذشته و پس از سقوط گروه طالبان به اين کشور اهدا شده بود اغلب به دليل استفاده نادرست و عدم مراقبت لازم از کار افتاده‌اند.

آقاي طهماسي گفته است که پس از رسيده‌گي به وضعيت حمل و نقل زنان، اين وزارت در نظر دارد، تا سيستم حمل و نقل منظم را براي دانش‌جويان ايجاد کند، به دليل اين که وضعيت اقتصادي آن‌ها در زمان تحصيل مناسب نيست.

او گفت که قرار است ملي‌بس‌هاي جديد در چهار سمت کابل در حرکت باشند و دانش‌جويان را به مراکز آموزش عالي برساند و کمترين ميزان کرايه از آن‌ها دريافت خواهد شد.

به گفته آقاي طهماسي، وزارت ترانسپورت به خاطر حل مشکل خدمات شهري، 600 ملي‌بس شهري را وارد برنامه حمل و نقل کابل خواهد کرد و از شهروندان کابل مي‌خواهد که با استفاده درست از اين ملي بس ها به دولت کمک کنند.

شهروندان کابل با راننده‌گان زن ملي‌بس‌هاي شهري بيگانه نيستند. پيش از پيروزي مجاهدين در سال 1371 شمار زيادي از راننده‌گان ملي‌بس‌هاي برقي شهر کابل زن بودند.

شبکه خدمات حمل و نقل شهري کابل در سال 1354 در زمان رياست جمهوري محمد داوود ايجاد شد. پيش از شروع جنگ‌هاي داخلي، شبکه «ملي‌بس» تنها در کابل حدود يک هزار و 600 ملي‌بس داشت.

پس حدود 150 ملي‌بس برقي هم به شبکه حمل و نقل شهري افزوده شد که راننده‌گان بيشتر آنها زنان بودند.

در دوران جنگ‌هاي داخلي افغانستان شمار زيادي از ملي‌بس‌هاي مربوط به شرکت دولتي ملي‌بس صدمه ديدند و اين شبکه تقريبن از کار افتاد.

پس از سقوط گروه طالبان و در طول ده سال گذشته بيش از يک هزار دستگاه ملي‌بس شهري از کشور‌هاي هند، جاپان، ايران و پاکستان به اين بخش کمک شد، اما اين کمک نتوانست که برنامه حمل و نقل شهر کابل را دوباره به حرکت در آورد.

چند سال پيش شمار زيادي اين ملي‌بس‌ها به عنوان آهن پاره فروخته شده و حدود 800  ملي‌بس ديگر نيز در پارکينگ‌هاي شرکت ملي‌بس زمين‌گير شده‌اند. به گفته مسوولان بيشتر اين ملي‌بس‌ها به دليل اين که نياز به تعمير دارند از حرکت بازمانده‌اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید